Platforma edukacyjna Fronter

fronterW ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” nasza szkoła otrzymała dostęp do platformy edukacyjnej Fronter.

Platforma Fronter stanowi połączenie łatwych w użyciu narzędzi do nauki i współpracy w trybie online. Funkcje narzędzi mogą być stosowane w następujących obszarach: praca własna, nauka, współpraca, publikowanie.

Dzięki niej szkoły oraz inne instytucje edukacyjne mogą efektywnie wspierać naukę i nauczanie. Ponad 90 narzędzi Frontera wspomaga przygotowanie, przeprowadzenie oraz analizę lekcji, dokumentowanie wyników nauczania oraz komunikację pomiędzy szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Nadszedł czas, by zacząć wykorzystywać sposoby współpracy, komunikacji i uczenia się społeczeństwa informacyjnego. Wszystkie zespoły w szkole, takie jak kółka zainteresowań, grono pedagogiczne, rada rodziców, a przede wszystkim grupy i klasy uczące się poszczególnych przedmiotów mają do dyspozycji odrębne sale z ich wspólnymi narzędziami edukacyjnymi i komunikacyjnymi. Spośród palety 90 narzędzi w codziennej pracy edukacyjnej najczęściej wykorzystywane są: zadania, testy, baza pytań, portfolio, cele kształcenia, dyskusje i debaty.

Fronter to bezpieczne miejsce. Do każdej sali i zawartych w niej narzędzi mają dostęp jedynie uprawnione osoby – np. uczniowie z danej grupy lub oddziału, nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.

Platforma edukacyjna Fronter to nowoczesne narzędzie informatyczne doskonale odpowiadające na potrzeby współczesnego szkolnictwa. Pozwala ono zapobiec dalszemu pogłębianiu się przepaści pomiędzy oczekiwaniami młodzieży, stosującej nowoczesne technologie, a obecnie funkcjonującymi standardami formalnej edukacji.

Wejście na platformę: fronter.com/dolnyslask

projekt

 
free poker