Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                15 czerwca 2018 r. odbyły się VIII INTEGRACYJNE   IMPRESJE  PLASTYCZNE ,, Wspólnie w twórczy świat”, które są organizowane przez Stowarzyszenie ,, Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8” i realizowane w naszej szkole. Tegoroczny temat impresji plastycznej to ,, Cztery pory roku” , prace  wykonane były  techniką kolażu.

Celem IMPRESJI była integracja między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi, kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka, nauka tolerancji i wzajemnego zrozumienia, a także zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń plastycznych.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzieci pracowały w parach, które stanowiła jedna osoba niepełnosprawna ( posiadająca orzeczenie PPP) oraz druga sprawna osoba.

Komisja Konkursowa zapoznała się z pracami i dokonała wyborów laureatów impresji.

 

I  miejsce zajął obraz nr 3 wykonany przez uczniów z SP NR 8 i reprezentanta ze Szkoły Specjalnej

II miejsce zajął  obraz nr 7 wykonany  przez reprezentantów SP NR 8 

II miejsce – obraz nr 4 wykonany przez parę uczniów ze SP NR 2

III miejsce - obraz nr 21 wykonany przez parę uczniów ze szkoły z ŁOMNICY

III miejsce  - obraz 17 wykonany przez parę uczniów z SP Nr 8

III miejsce – obraz NR 14 wykonany przez parę uczniów ze SP Nr  8 i ucznia ze Szkoły Specjalnej.

 

WYRÓŻNIENIA

 Obraz Nr 1 – para z  SP 13

            Nr 6 – para z SP 8

            NR 16 – para z SP 8

            Nr 8 – para z SP 8

            NR 11 – para z SP 8

Obraz NR 4 otrzymał dodatkową nagrodę ufundowaną przez przedstawiciela Portalik 24.pl.

Wszystkie dzieci za udział otrzymały nagrody i dyplomy. Wykonanie kolażu w parach i udział w konkursie  dał dzieciom wiele satysfakcji i radości wynikającej z tworzenia.

 Organizatorzy impresji : p. Marzena Hryniewicka ,  p. Anna Szewczuk , p. Dorota Najman, p. Krzysztof Najman, p. Beata Palczak – Waszniewska,  p. Jolanta Kuraszew