Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

22 listopada w Auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”. Krokiem poloneza weszły władze uczelni: Rektor – prof. dr hab. Marian Ursel, prorektor - dr inż. Tadeusz Lewandowski, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Beata Telążka, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – mgr Magdalena Baczyńska i kierownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Elżbieta Zieja. Na sali obecny był także Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra – mgr Paweł Domagała. Nie zabrakło, oczywiście, dyrekcji naszej szkoły – mgr Marii Silbert – Salabury i mgr Emilii Sychowiec. Po przemówieniu Rektora KPSW i uroczystym ślubowaniu zebrani wysłuchali pierwszego wykładu „Kto Ty jesteś? Polak mały, czyli krótka opowieść o tożsamości”, który wygłosiła dr Beata Rynkiewicz. Następnie wręczono indeksy i pamiątkowe dyplomy młodym studentom. Wszyscy wysłuchali miłych słów pani Elżbiety Ziei, pana Pawła Domagały oraz pani Marii Silbert – Salabury. W tym roku na liście słuchaczy jest 20 uczniów z klas I – III i 69 z klas IV – VIII. Część z nich (17) kontynuuje swój udział w projekcie, natomiast 40 osób otrzymało pamiątkowe dyplomy. 

Po części oficjalnej wszyscy wysłuchali Koncertu Patriotycznego w wykonaniu Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki „Ósemka” oraz studentów II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Nauczaniem Języka Angielskiego. Wśród występujących była także słuchaczka uczelni z Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej (projekt Erasmus). 

Nad przebiegiem koncertu pracowali: panie Anna Szewczuk, Dorota Najman, Joanna Szemberska i pan Krzysztof Najman. Technicznie wspomagał pan Artur Kasperowicz.

 

Więcej można przeczytać i zobaczyć (zdjęcia) na stronach:

https://www.jelonka.com/dzieci-z-indeksami-78318

https://www.jelonka.com/uniwersytet-dzieciecy-w-kpsw-78320

https://www.portalik24.pl/kultura/12544-inaugiracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-dzieciecego

http://www.kpswjg.pl/pl/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-wystartowal

Relacja jest także na stronie TV DAMI z dnia 23 listopada.

 

W tym roku opiekunami grup wiekowych U.Dz. są w kl. I – III – pani Ewa Kasperowicz, kl. IV – VIII – pani Anna Szewczuk