Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W roku szkolnym 2018/2019 prace związane z Uniwersytetem Dziecięcym zaistniały już we wrześniu. Dokonano:

1.      Naboru uczniów z klas I – VIII – odpowiedzialni wychowawcy klas, koordynatorzy – do 17.09.2018.

2.      Dokonano weryfikacji list na zebraniu komisji, które odbyło się  21 września 2018 w składzie:

- dyrektor szkoły p. Maria Silbert - Salabura,

- wicedyrektor p. Marzena Dutka

- przedstawiciel Rady Rodziców – p. Agnieszka Jędrzejowska

- koordynatorzy projektu klas I – III, IV – VIII, p. Ewa Kasperowicz, Anna Szewczuk

- pedagog szkolny p. Anna Wojciechowska

3.      Komisja, po przeanalizowaniu kandydatur zaproponowanych przez wychowawców klas, stworzyła listę studentów na rok akademicki 2018/2019.

4.    2.10.2018 odbyło się zebranie rodziców uczniów wytypowanych na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, które poprowadziły panie Anna Szewczuk oraz Ewa Kasperowicz. Rodzice wypełnili deklaracje udziału swojego dziecka oraz zapoznali się z regulaminem.

5.     Przedstawiono pełne listy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, która przygotowała indeksy nowym słuchaczom oraz pamiątkowe dyplomy tym, którzy zakończyli swoją pracę w przedsięwzięciu.

6.    22 listopada w Auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”. Uczniowie zostali przyjęci przez władze uczelni: Rektora – prof. dr hab. Mariana Ursela, prorektora - dr inż. Tadeusza Lewandowskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Beatę Telążkę, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – mgr Magdalenę Baczyńską i kierownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Elżbietę Zieję. Na sali obecny był także Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra – mgr Paweł Domagała, dyrekcja naszej szkoły – mgr Maria Silbert – Salabura i mgr Emilia Sychowiec.

7.    22 listopada po uroczystym ślubowaniu zebrani wysłuchali pierwszego wykładu „Kto Ty jesteś? Polak mały, czyli krótka opowieść o tożsamości”, który wygłosiła dr Beata Rynkiewicz.

8.    22. 11. 2018 odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki „Ósemka” oraz studentów II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Nauczaniem Języka Angielskiego. Wśród występujących była także słuchaczka uczelni z Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej (projekt Erasmus) z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 

9.   Nad przebiegiem koncertu pracowali: panie Anna Szewczuk, Dorota Najman, Joanna Szemberska i pan Krzysztof Najman. Technicznie wspomagał pan Artur Kasperowicz.

10.  17 stycznia 2019 odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu m.in. części słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego wraz ze studentami KPSW z kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Nauczaniem Języka Angielskiego – II rok oraz Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna III rok – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

11. 1 kwietnia odbył się wykład na temat ochrony przyrody i środowiska naturalnego prowadzony przez dr Beatę Rynkiewicz z Zakładu Pedagogiki KPSW. Po części teoretycznej zaproszono uczniów na zajęcia plastyczno- techniczne z grupą PWiP z kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Nauczaniem Języka Angielskiego. Dzieci i młodzież wykonali  plakaty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz  zachowania się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

12. 23 maja słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego mogli podziwiać spektakl pantomimy w wykonaniu studentek PWiP II roku pod kierunkiem dr Fryderyka Drejera z Zakładu Pedagogiki KPSW. Po części artystycznej wszyscy doskonale się bawili w zabawach integracyjnych „Zabawa i nauka w jednym”.

13. 30 maja z grupa studentek Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej II rok pod kierunkiem mgr Ewy Kasperowicz realizowała projekt „Z matematyką wesoło”. Były to różne sposoby na wykorzystanie matematyki w zabawie i grze zachęcające do sięgania po różne materiały, aby stały się grą i wyśmienitą zabawą.

14. 3 i 10 czerwca dzieci i młodzież zaproszeni zostali na Wydział Przyrodniczo – Techniczny.  Wszyscy wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną „Jedz zdrowo” prowadzonego przez mgr inż. Beatę Lewandowską z Zakładu Dietetyki KPSW. Następnie odbyły się oraz zabawy i ćwiczenia związane ze zdrowym odżywianiem poprowadzone przez studentów tego wydziału. 

Promocja naszej szkoły, w związku z Uniwersytetem Dziecięcym, jest na stronach:

https://www.jelonka.com/dzieci-z-indeksami-78318

https://www.jelonka.com/uniwersytet-dzieciecy-w-kpsw-78320

https://www.portalik24.pl/kultura/12544-inaugiracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-dzieciecego

Relacja jest także na stronie TV DAMI z dnia 23 listopada oraz

http://www.kpswjg.pl/pl/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-wystartowal

 

W tym roku na liście słuchaczy jest 20 uczniów z klas I – III i 69 z klas IV – VIII. Część z nich (17) kontynuuje swój udział w projekcie, natomiast 40 osób otrzymało pamiątkowe dyplomy w czasie inauguracji nowego roku akademickiego. Opiekunami grup wiekowych U.Dz. są w kl. I – III – pani Ewa Kasperowicz, kl. IV – VIII – pani Anna Szewczuk

                                                                                   Podsumowały:

                                                                                  Anna Szewczuk i Ewa Kasperowicz

W poniedziałek 1 kwietnia słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” uczestniczyli w zajęciach w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Na początku dr Beata Rynkiewicz wygłosiła wykład na temat ochrony środowiska naturalnego. Wiele słów poświęciła na temat Karkonoskiego Parku Narodowego – jego charakterystyki, chronionej fauny i flory. Prelegentka zwróciła uwagę uczniów ciekawymi zdjęciami oraz przede wszystkim tematyką, która dla wielu jest bliska.

Po wykładzie społeczność klas I – VIII została podzielona na trzy grupy zadaniowe, które pod opieką studentów II roku Pedagogiki o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolnej i Wychowanie Przedszkolne z Nauczaniem Języka Angielskiego wykonały rewelacyjne ulotki mówiące o tym w jaki sposób chronić naszą planetę, otaczające nas dziedzictwo.

  link do galerii na stronie

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał Tybindze (Niemcy), a jego pomysłodawcami byli dwaj dziennikarze gazety „Schwäbisches Tagblatt". Zaproponowali zorganizowanie dla dzieci wykładów, w trakcie których akademiccy profesorowie wyjaśniać mieli dzieciom zawiłości nauki i znaleźć odpowiedzi na różne pytania „Dlaczego?". Uniwersytet w Tybindze podchwycił pomysł i latem 2002 roku ruszył „Kinder-Uni" – Uniwersytet Dziecięcy.

Uniwersytety Dziecięce  powstały później w innych europejskich krajach, a także w USA, Kolumbii, Meksyku. Największy w Europie działa od 2003 roku w Wiedniu. W Polsce pierwszy  został utworzony w 2007 roku w Krakowie. Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz Kowarach. W tej chwili powstają kolejne Uniwersytety Dziecięce, które najczęściej organizowane są przez wyższe uczelnie, fundacje czy stowarzyszenia.

22 listopada w Auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”. Krokiem poloneza weszły władze uczelni: Rektor – prof. dr hab. Marian Ursel, prorektor - dr inż. Tadeusz Lewandowski, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Beata Telążka, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – mgr Magdalena Baczyńska i kierownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Elżbieta Zieja. Na sali obecny był także Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra – mgr Paweł Domagała. Nie zabrakło, oczywiście, dyrekcji naszej szkoły – mgr Marii Silbert – Salabury i mgr Emilii Sychowiec. Po przemówieniu Rektora KPSW i uroczystym ślubowaniu zebrani wysłuchali pierwszego wykładu „Kto Ty jesteś? Polak mały, czyli krótka opowieść o tożsamości”, który wygłosiła dr Beata Rynkiewicz. Następnie wręczono indeksy i pamiątkowe dyplomy młodym studentom. Wszyscy wysłuchali miłych słów pani Elżbiety Ziei, pana Pawła Domagały oraz pani Marii Silbert – Salabury. W tym roku na liście słuchaczy jest 20 uczniów z klas I – III i 69 z klas IV – VIII. Część z nich (17) kontynuuje swój udział w projekcie, natomiast 40 osób otrzymało pamiątkowe dyplomy. 

Po części oficjalnej wszyscy wysłuchali Koncertu Patriotycznego w wykonaniu Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki „Ósemka” oraz studentów II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Nauczaniem Języka Angielskiego. Wśród występujących była także słuchaczka uczelni z Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej (projekt Erasmus). 

Nad przebiegiem koncertu pracowali: panie Anna Szewczuk, Dorota Najman, Joanna Szemberska i pan Krzysztof Najman. Technicznie wspomagał pan Artur Kasperowicz.

 

Więcej można przeczytać i zobaczyć (zdjęcia) na stronach:

https://www.jelonka.com/dzieci-z-indeksami-78318

https://www.jelonka.com/uniwersytet-dzieciecy-w-kpsw-78320

https://www.portalik24.pl/kultura/12544-inaugiracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-dzieciecego

http://www.kpswjg.pl/pl/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-wystartowal

Relacja jest także na stronie TV DAMI z dnia 23 listopada.

 

W tym roku opiekunami grup wiekowych U.Dz. są w kl. I – III – pani Ewa Kasperowicz, kl. IV – VIII – pani Anna Szewczuk

Partnerzy: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oraz Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, którzy od wielu lat współpracują ze sobą realizując wiele projektów i przedsięwzięć. W 2014 roku zostało podpisane oficjalne porozumienie, poprzedzone wieloletnim niezobowiązującym, o współpracy placówek. W chwili obecnej współpraca zostaje rozszerzona o otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”.

Działania w projekcie to krok w kierunku motywacji dziecka do tego, aby z chęcią realizowało swoje pomysły, marzenia. To ukłon w stronę twórczości, która w późniejszym czasie będzie miała wpływ na wszechstronny rozwój osobowości. Celem projektu jest, zatem, pomoc dziecku w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzenie ciekawości poznawczej, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki i sztuki, realizacja wspólnych przedsięwzięć artystycznych ze studentami, zwłaszcza, że Szkoła Podstawowa Nr 8 jest także inicjatorem projektu „Artystyczna Integracja Ósemek”.

Adresaci i forma: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze od 7 do 14 roku życia i realizowane są na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Uczestnikami mogą być także dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych wynika to ze specyfiki partnerów dbających o rozwój osób niepełnosprawnych. Obie placówki mają to w swoich założeniach statutowych. Wszelkie zagadnienie prezentowane są w przystępny sposób, a dzieci mogą aktywnie oraz dobrowolnie w nich uczestniczyć. Uczestnikami są osoby wytypowane przez szkołę, które są kreatywne, otwarte na nowe wyzwania, cechują się określonymi predyspozycjami i zainteresowaniami, zaangażowane w prace na rzecz klasy i środowiska oraz wykazujące się wysokimi wynikami w nauce.   

Tematyka: różnorodna w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych, z realizacją m.in. warsztatów twórczych. Celem jest ukazanie uczniom rozmaitych dziedzin wiedzy oraz możliwości twórczego dokonywania odkryć w tak różnorodnych dziedzinach.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”  otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego studenci nagradzani są dyplomami.