Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W poniedziałek 1 kwietnia słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” uczestniczyli w zajęciach w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Na początku dr Beata Rynkiewicz wygłosiła wykład na temat ochrony środowiska naturalnego. Wiele słów poświęciła na temat Karkonoskiego Parku Narodowego – jego charakterystyki, chronionej fauny i flory. Prelegentka zwróciła uwagę uczniów ciekawymi zdjęciami oraz przede wszystkim tematyką, która dla wielu jest bliska.

Po wykładzie społeczność klas I – VIII została podzielona na trzy grupy zadaniowe, które pod opieką studentów II roku Pedagogiki o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolnej i Wychowanie Przedszkolne z Nauczaniem Języka Angielskiego wykonały rewelacyjne ulotki mówiące o tym w jaki sposób chronić naszą planetę, otaczające nas dziedzictwo.

  link do galerii na stronie

22 listopada w Auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”. Krokiem poloneza weszły władze uczelni: Rektor – prof. dr hab. Marian Ursel, prorektor - dr inż. Tadeusz Lewandowski, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Beata Telążka, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – mgr Magdalena Baczyńska i kierownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Elżbieta Zieja. Na sali obecny był także Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra – mgr Paweł Domagała. Nie zabrakło, oczywiście, dyrekcji naszej szkoły – mgr Marii Silbert – Salabury i mgr Emilii Sychowiec. Po przemówieniu Rektora KPSW i uroczystym ślubowaniu zebrani wysłuchali pierwszego wykładu „Kto Ty jesteś? Polak mały, czyli krótka opowieść o tożsamości”, który wygłosiła dr Beata Rynkiewicz. Następnie wręczono indeksy i pamiątkowe dyplomy młodym studentom. Wszyscy wysłuchali miłych słów pani Elżbiety Ziei, pana Pawła Domagały oraz pani Marii Silbert – Salabury. W tym roku na liście słuchaczy jest 20 uczniów z klas I – III i 69 z klas IV – VIII. Część z nich (17) kontynuuje swój udział w projekcie, natomiast 40 osób otrzymało pamiątkowe dyplomy. 

Po części oficjalnej wszyscy wysłuchali Koncertu Patriotycznego w wykonaniu Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki „Ósemka” oraz studentów II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Nauczaniem Języka Angielskiego. Wśród występujących była także słuchaczka uczelni z Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej (projekt Erasmus). 

Nad przebiegiem koncertu pracowali: panie Anna Szewczuk, Dorota Najman, Joanna Szemberska i pan Krzysztof Najman. Technicznie wspomagał pan Artur Kasperowicz.

 

Więcej można przeczytać i zobaczyć (zdjęcia) na stronach:

https://www.jelonka.com/dzieci-z-indeksami-78318

https://www.jelonka.com/uniwersytet-dzieciecy-w-kpsw-78320

https://www.portalik24.pl/kultura/12544-inaugiracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-dzieciecego

http://www.kpswjg.pl/pl/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-wystartowal

Relacja jest także na stronie TV DAMI z dnia 23 listopada.

 

W tym roku opiekunami grup wiekowych U.Dz. są w kl. I – III – pani Ewa Kasperowicz, kl. IV – VIII – pani Anna Szewczuk

Partnerzy: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oraz Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, którzy od wielu lat współpracują ze sobą realizując wiele projektów i przedsięwzięć. W 2014 roku zostało podpisane oficjalne porozumienie, poprzedzone wieloletnim niezobowiązującym, o współpracy placówek. W chwili obecnej współpraca zostaje rozszerzona o otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”.

Działania w projekcie to krok w kierunku motywacji dziecka do tego, aby z chęcią realizowało swoje pomysły, marzenia. To ukłon w stronę twórczości, która w późniejszym czasie będzie miała wpływ na wszechstronny rozwój osobowości. Celem projektu jest, zatem, pomoc dziecku w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzenie ciekawości poznawczej, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki i sztuki, realizacja wspólnych przedsięwzięć artystycznych ze studentami, zwłaszcza, że Szkoła Podstawowa Nr 8 jest także inicjatorem projektu „Artystyczna Integracja Ósemek”.

Adresaci i forma: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze od 7 do 14 roku życia i realizowane są na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Uczestnikami mogą być także dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych wynika to ze specyfiki partnerów dbających o rozwój osób niepełnosprawnych. Obie placówki mają to w swoich założeniach statutowych. Wszelkie zagadnienie prezentowane są w przystępny sposób, a dzieci mogą aktywnie oraz dobrowolnie w nich uczestniczyć. Uczestnikami są osoby wytypowane przez szkołę, które są kreatywne, otwarte na nowe wyzwania, cechują się określonymi predyspozycjami i zainteresowaniami, zaangażowane w prace na rzecz klasy i środowiska oraz wykazujące się wysokimi wynikami w nauce.   

Tematyka: różnorodna w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych, z realizacją m.in. warsztatów twórczych. Celem jest ukazanie uczniom rozmaitych dziedzin wiedzy oraz możliwości twórczego dokonywania odkryć w tak różnorodnych dziedzinach.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”  otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego studenci nagradzani są dyplomami.

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał Tybindze (Niemcy), a jego pomysłodawcami byli dwaj dziennikarze gazety „Schwäbisches Tagblatt". Zaproponowali zorganizowanie dla dzieci wykładów, w trakcie których akademiccy profesorowie wyjaśniać mieli dzieciom zawiłości nauki i znaleźć odpowiedzi na różne pytania „Dlaczego?". Uniwersytet w Tybindze podchwycił pomysł i latem 2002 roku ruszył „Kinder-Uni" – Uniwersytet Dziecięcy.

Uniwersytety Dziecięce  powstały później w innych europejskich krajach, a także w USA, Kolumbii, Meksyku. Największy w Europie działa od 2003 roku w Wiedniu. W Polsce pierwszy  został utworzony w 2007 roku w Krakowie. Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz Kowarach. W tej chwili powstają kolejne Uniwersytety Dziecięce, które najczęściej organizowane są przez wyższe uczelnie, fundacje czy stowarzyszenia.

W ciągu całego roku szkolnego systematycznie odbywały się zajęcia słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Oto podsumowanie:

L.P

Nazwisko wykładającego

Wydział

Temat zajęć

Liczba godzin

WYKŁADY

Data zajęć

ĆWICZENIA

Data zajęć

1.

dr Beata Telążka

dr Elżbieta Zieja

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych -

Zakład: Pedagogika

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

2

10.11.2017

 

2.

dr Przemysław Wiater

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych –

Zakład: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Drogi Polski ku niepodległości

1

10.11.2017

 

3.

mgr Anna Szewczuk

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Koncert Kolęd i Pastorałek

2

 

13.12.2017

4.

prof. dr hab. Maciej Kołodziejski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Spotkanie noworoczne "Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego..."

2

 

10.01.2018

kl. I – III

5.

dr Urszula Gałęska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Odkrywanie świata na nowo

2

18.04.2018

Kl. I - IV

 

6.

dr Urszula Gałęska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Odkrywanie świata na nowo – „Eko model”, „Florystyka”, „Plastyczne pianki”, „Muzyka z otoczenia”

2

 

18.04.2018

Kl. I - IV

7.

dr Jerzy Widerski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Tworzenie audycji radiowych - wprowadzenie

1

Wykład - Różne daty (wg harmonogramu) kl. IV - VII

 

8.

dr Jerzy Widerski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Tworzenie audycji radiowych – na antenie – Radio NaGłos

1

 

Warsztaty - Różne daty (wg harmonogramu) kl. IV - VII

9.

dr Katarzyna Sradomska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Filologia

Lektorat języka angielskiego „Odkrywanie podobieństw i różnic  językowych”

1

 

22.05.2018 – kl. I – V

29.05.2018- kl. VI - VII

10.

mgr Anna Szewczuk/ mgr Ewa Kasperowicz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych  -

Zakład: Pedagogika

Fenomenalna moc ludzkiego umysłu

1

22.05.2018

Kl. I - V

 

11.

mgr Małgorzata Łasek - Dowiat

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych -

Zakład: Pedagogika

Dogoterapia „Metody pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu”

1

czerwiec

 

12.

mgr Małgorzata Łasek - Dowiat

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych -

Zakład: Pedagogika

Dogoterapia - udział w zajęciach z psem

2

 

Warsztat - czerwiec

 

Najwięcej wyjść odbyła pani Anna Szewczuk ze słuchaczami na zajęcia w Radiu NaGłos, gdyż odbywały się one w małych grupach i po południu, po zakończonych lekcjach.

Na bieżąco umieszczane były także relacje z poszczególnych wyjść na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uniwersytet Dziecięcy”.

16 kwietnia 2018 roku dyrektor szkoły Maria Silbert-Salabura przedstawiła założenia naszego Uniwersytetu Dziecięcego na Międzynarodowej Konferencji Erasmus+, która odbyła się na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. W tym roku tematem był związek uczelni z lokalnym rynkiem. Prezentowały się m.in. szkoły wyższe z Ukrainy, w Turcji, Syrii i Hiszpanii. Konferencja prowadzona była w języku angielskim.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego z wręczeniem dyplomów planowane jest na październik 2018 roku m.in. z powodów organizacyjnych uczelni.

Koordynatorami działań Uniwersytetu Dziecięcego były panie Ewa Kasperowicz (klasy I – III)  oraz Anna Szewczuk (klasy IV – VII).

 

                                                                                                          Podsumowała:

Anna Szewczuk