Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W roku szkolnym 2018/2019 prace związane z Uniwersytetem Dziecięcym zaistniały już we wrześniu. Dokonano:

1.      Naboru uczniów z klas I – VIII – odpowiedzialni wychowawcy klas, koordynatorzy – do 17.09.2018.

2.      Dokonano weryfikacji list na zebraniu komisji, które odbyło się  21 września 2018 w składzie:

- dyrektor szkoły p. Maria Silbert - Salabura,

- wicedyrektor p. Marzena Dutka

- przedstawiciel Rady Rodziców – p. Agnieszka Jędrzejowska

- koordynatorzy projektu klas I – III, IV – VIII, p. Ewa Kasperowicz, Anna Szewczuk

- pedagog szkolny p. Anna Wojciechowska

3.      Komisja, po przeanalizowaniu kandydatur zaproponowanych przez wychowawców klas, stworzyła listę studentów na rok akademicki 2018/2019.

4.    2.10.2018 odbyło się zebranie rodziców uczniów wytypowanych na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, które poprowadziły panie Anna Szewczuk oraz Ewa Kasperowicz. Rodzice wypełnili deklaracje udziału swojego dziecka oraz zapoznali się z regulaminem.

5.     Przedstawiono pełne listy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, która przygotowała indeksy nowym słuchaczom oraz pamiątkowe dyplomy tym, którzy zakończyli swoją pracę w przedsięwzięciu.

6.    22 listopada w Auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”. Uczniowie zostali przyjęci przez władze uczelni: Rektora – prof. dr hab. Mariana Ursela, prorektora - dr inż. Tadeusza Lewandowskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Beatę Telążkę, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – mgr Magdalenę Baczyńską i kierownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Elżbietę Zieję. Na sali obecny był także Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra – mgr Paweł Domagała, dyrekcja naszej szkoły – mgr Maria Silbert – Salabura i mgr Emilia Sychowiec.

7.    22 listopada po uroczystym ślubowaniu zebrani wysłuchali pierwszego wykładu „Kto Ty jesteś? Polak mały, czyli krótka opowieść o tożsamości”, który wygłosiła dr Beata Rynkiewicz.

8.    22. 11. 2018 odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki „Ósemka” oraz studentów II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Nauczaniem Języka Angielskiego. Wśród występujących była także słuchaczka uczelni z Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej (projekt Erasmus) z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 

9.   Nad przebiegiem koncertu pracowali: panie Anna Szewczuk, Dorota Najman, Joanna Szemberska i pan Krzysztof Najman. Technicznie wspomagał pan Artur Kasperowicz.

10.  17 stycznia 2019 odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu m.in. części słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego wraz ze studentami KPSW z kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Nauczaniem Języka Angielskiego – II rok oraz Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna III rok – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

11. 1 kwietnia odbył się wykład na temat ochrony przyrody i środowiska naturalnego prowadzony przez dr Beatę Rynkiewicz z Zakładu Pedagogiki KPSW. Po części teoretycznej zaproszono uczniów na zajęcia plastyczno- techniczne z grupą PWiP z kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Nauczaniem Języka Angielskiego. Dzieci i młodzież wykonali  plakaty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz  zachowania się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

12. 23 maja słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego mogli podziwiać spektakl pantomimy w wykonaniu studentek PWiP II roku pod kierunkiem dr Fryderyka Drejera z Zakładu Pedagogiki KPSW. Po części artystycznej wszyscy doskonale się bawili w zabawach integracyjnych „Zabawa i nauka w jednym”.

13. 30 maja z grupa studentek Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej II rok pod kierunkiem mgr Ewy Kasperowicz realizowała projekt „Z matematyką wesoło”. Były to różne sposoby na wykorzystanie matematyki w zabawie i grze zachęcające do sięgania po różne materiały, aby stały się grą i wyśmienitą zabawą.

14. 3 i 10 czerwca dzieci i młodzież zaproszeni zostali na Wydział Przyrodniczo – Techniczny.  Wszyscy wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną „Jedz zdrowo” prowadzonego przez mgr inż. Beatę Lewandowską z Zakładu Dietetyki KPSW. Następnie odbyły się oraz zabawy i ćwiczenia związane ze zdrowym odżywianiem poprowadzone przez studentów tego wydziału. 

Promocja naszej szkoły, w związku z Uniwersytetem Dziecięcym, jest na stronach:

https://www.jelonka.com/dzieci-z-indeksami-78318

https://www.jelonka.com/uniwersytet-dzieciecy-w-kpsw-78320

https://www.portalik24.pl/kultura/12544-inaugiracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-dzieciecego

Relacja jest także na stronie TV DAMI z dnia 23 listopada oraz

http://www.kpswjg.pl/pl/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-wystartowal

 

W tym roku na liście słuchaczy jest 20 uczniów z klas I – III i 69 z klas IV – VIII. Część z nich (17) kontynuuje swój udział w projekcie, natomiast 40 osób otrzymało pamiątkowe dyplomy w czasie inauguracji nowego roku akademickiego. Opiekunami grup wiekowych U.Dz. są w kl. I – III – pani Ewa Kasperowicz, kl. IV – VIII – pani Anna Szewczuk

                                                                                   Podsumowały:

                                                                                  Anna Szewczuk i Ewa Kasperowicz

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał Tybindze (Niemcy), a jego pomysłodawcami byli dwaj dziennikarze gazety „Schwäbisches Tagblatt". Zaproponowali zorganizowanie dla dzieci wykładów, w trakcie których akademiccy profesorowie wyjaśniać mieli dzieciom zawiłości nauki i znaleźć odpowiedzi na różne pytania „Dlaczego?". Uniwersytet w Tybindze podchwycił pomysł i latem 2002 roku ruszył „Kinder-Uni" – Uniwersytet Dziecięcy.

Uniwersytety Dziecięce  powstały później w innych europejskich krajach, a także w USA, Kolumbii, Meksyku. Największy w Europie działa od 2003 roku w Wiedniu. W Polsce pierwszy  został utworzony w 2007 roku w Krakowie. Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz Kowarach. W tej chwili powstają kolejne Uniwersytety Dziecięce, które najczęściej organizowane są przez wyższe uczelnie, fundacje czy stowarzyszenia.

W ciągu całego roku szkolnego systematycznie odbywały się zajęcia słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Oto podsumowanie:

L.P

Nazwisko wykładającego

Wydział

Temat zajęć

Liczba godzin

WYKŁADY

Data zajęć

ĆWICZENIA

Data zajęć

1.

dr Beata Telążka

dr Elżbieta Zieja

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych -

Zakład: Pedagogika

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

2

10.11.2017

 

2.

dr Przemysław Wiater

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych –

Zakład: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Drogi Polski ku niepodległości

1

10.11.2017

 

3.

mgr Anna Szewczuk

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Koncert Kolęd i Pastorałek

2

 

13.12.2017

4.

prof. dr hab. Maciej Kołodziejski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Spotkanie noworoczne "Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego..."

2

 

10.01.2018

kl. I – III

5.

dr Urszula Gałęska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Odkrywanie świata na nowo

2

18.04.2018

Kl. I - IV

 

6.

dr Urszula Gałęska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Pedagogika

Odkrywanie świata na nowo – „Eko model”, „Florystyka”, „Plastyczne pianki”, „Muzyka z otoczenia”

2

 

18.04.2018

Kl. I - IV

7.

dr Jerzy Widerski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Tworzenie audycji radiowych - wprowadzenie

1

Wykład - Różne daty (wg harmonogramu) kl. IV - VII

 

8.

dr Jerzy Widerski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Tworzenie audycji radiowych – na antenie – Radio NaGłos

1

 

Warsztaty - Różne daty (wg harmonogramu) kl. IV - VII

9.

dr Katarzyna Sradomska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład: Filologia

Lektorat języka angielskiego „Odkrywanie podobieństw i różnic  językowych”

1

 

22.05.2018 – kl. I – V

29.05.2018- kl. VI - VII

10.

mgr Anna Szewczuk/ mgr Ewa Kasperowicz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych  -

Zakład: Pedagogika

Fenomenalna moc ludzkiego umysłu

1

22.05.2018

Kl. I - V

 

11.

mgr Małgorzata Łasek - Dowiat

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych -

Zakład: Pedagogika

Dogoterapia „Metody pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu”

1

czerwiec

 

12.

mgr Małgorzata Łasek - Dowiat

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych -

Zakład: Pedagogika

Dogoterapia - udział w zajęciach z psem

2

 

Warsztat - czerwiec

 

Najwięcej wyjść odbyła pani Anna Szewczuk ze słuchaczami na zajęcia w Radiu NaGłos, gdyż odbywały się one w małych grupach i po południu, po zakończonych lekcjach.

Na bieżąco umieszczane były także relacje z poszczególnych wyjść na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uniwersytet Dziecięcy”.

16 kwietnia 2018 roku dyrektor szkoły Maria Silbert-Salabura przedstawiła założenia naszego Uniwersytetu Dziecięcego na Międzynarodowej Konferencji Erasmus+, która odbyła się na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. W tym roku tematem był związek uczelni z lokalnym rynkiem. Prezentowały się m.in. szkoły wyższe z Ukrainy, w Turcji, Syrii i Hiszpanii. Konferencja prowadzona była w języku angielskim.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego z wręczeniem dyplomów planowane jest na październik 2018 roku m.in. z powodów organizacyjnych uczelni.

Koordynatorami działań Uniwersytetu Dziecięcego były panie Ewa Kasperowicz (klasy I – III)  oraz Anna Szewczuk (klasy IV – VII).

 

                                                                                                          Podsumowała:

Anna Szewczuk

Partnerzy: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oraz Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, którzy od wielu lat współpracują ze sobą realizując wiele projektów i przedsięwzięć. W 2014 roku zostało podpisane oficjalne porozumienie, poprzedzone wieloletnim niezobowiązującym, o współpracy placówek. W chwili obecnej współpraca zostaje rozszerzona o otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”.

Działania w projekcie to krok w kierunku motywacji dziecka do tego, aby z chęcią realizowało swoje pomysły, marzenia. To ukłon w stronę twórczości, która w późniejszym czasie będzie miała wpływ na wszechstronny rozwój osobowości. Celem projektu jest, zatem, pomoc dziecku w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzenie ciekawości poznawczej, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki i sztuki, realizacja wspólnych przedsięwzięć artystycznych ze studentami, zwłaszcza, że Szkoła Podstawowa Nr 8 jest także inicjatorem projektu „Artystyczna Integracja Ósemek”.

Adresaci i forma: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze od 7 do 14 roku życia i realizowane są na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Uczestnikami mogą być także dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych wynika to ze specyfiki partnerów dbających o rozwój osób niepełnosprawnych. Obie placówki mają to w swoich założeniach statutowych. Wszelkie zagadnienie prezentowane są w przystępny sposób, a dzieci mogą aktywnie oraz dobrowolnie w nich uczestniczyć. Uczestnikami są osoby wytypowane przez szkołę, które są kreatywne, otwarte na nowe wyzwania, cechują się określonymi predyspozycjami i zainteresowaniami, zaangażowane w prace na rzecz klasy i środowiska oraz wykazujące się wysokimi wynikami w nauce.   

Tematyka: różnorodna w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych, z realizacją m.in. warsztatów twórczych. Celem jest ukazanie uczniom rozmaitych dziedzin wiedzy oraz możliwości twórczego dokonywania odkryć w tak różnorodnych dziedzinach.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”  otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego studenci nagradzani są dyplomami.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Uniwersytet Dziecięcy działa pod patronatem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Paderewskiego 13, 58 – 506 Jelenia Góra, które tworzą wspólny projekt pod nazwą Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy”. 

§2 Cele i zadania Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”

 1.  Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” został powołany, aby pomóc dziecku w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzić jego ciekawość poznawczą, przekazać wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki i sztuki. To także realizacja wspólnych projektów artystycznych ze studentami.
 2. Program Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” ma na celu przybliżenie uczniom w wieku od 7 do 14 roku życia wielu dziedzin nauki i kultury, inspirowanie do poznawania i rozwijania zainteresowań oraz talentów. Celem jest także zachęcanie do poznawania i odkrywania świata oraz siebie w realizacji różnorodnych zadań poprzez ciekawe formy oraz metody.
 3. Uniwersytet Dziecięcy powstał także w celu realizacji wspólnych projektów z dorosłymi słuchaczami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej np. w formie koncertów, audycji, działań plenerowych.
 4. Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” jest projektem non-profit.
 5. Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w formie wykładów, warsztatów, plenerów, koncertów itp. Zajęcia odbywają się, w większości, na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Dzięki współpracy z innymi instytucjami mogą one odbyć się także w innych miejscach (po wcześniejszym uzgodnieniu i zgodzie prawnych opiekunów dzieci).

§3 Studenci Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”

 1. Studentem Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” może zostać każdy uczeń (w tym o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych) Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze w wieku od 7 do 14 lat po spełnieniu określonych warunków.
 2. Uczestnikami są osoby wytypowane przez szkołę, które są kreatywne, otwarte na nowe wyzwania, cechują się określonymi predyspozycjami i zainteresowaniami, zaangażowane w prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska (np. pełniące wolontariat), promujące systematycznie swoimi działaniami naszą placówkę, wykazujące się wysokimi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem. Uczniowie są zobowiązani do uzupełnienia zajęć lekcyjnych, w czasie których byli nieobecni uczestnicząc w warsztatach/ wykładach uniwersytetu.   
 3. Rok szkolny 2017/2018 ma charakter pilotażowy. Od 2018/2019 propozycje uczniów (max. 2 osoby, w przypadku dużych osiągnięć 3) do Uniwersytetu Dziecięcego podają wychowawcy klas do 15 września na piśmie uwzględniając działalność oraz postawę i wyniki w nauce danego dziecka. Następnie w wyznaczonym terminie zbierze się komisja w składzie:

- dyrektor szkoły,

- wicedyrektor klas I – III, IV – VIII,

- koordynatorzy projektu klas I – III, IV – VIII,

- pedagog szkolny,

- co najmniej jeden przedstawiciel Rady Rodziców.

Komisja, po przeanalizowaniu kandydatur zaproponowanych przez wychowawców klas, stworzy listę studentów na dany rok akademicki. Nie jest jednoznacznym, iż uczeń przyjęty na Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” będzie uczestniczył w zajęciach tegoż do końca szkoły podstawowej w każdym kolejnym roku szkolnym.  Członkowie komisji muszą także wziąć pod uwagę limit miejsc, który określany jest na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.

            Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie, jej decyzje są suwerenne i ostateczne.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest wyrażenie zgody przez ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa (zał. nr 2).
 2.  Studenci Uniwersytetu otrzymują indeksy oraz identyfikatory, które są zobowiązani mieć na każdych zajęciach.
 3.  Po zakończeniu zajęć student otrzyma podpis w indeksie za uczestnictwo w zajęciach.
 4.  Wykłady, warsztaty i pozostałe formy zajęć nie są zakończone egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach.
 5.  Udział studenta Uniwersytetu Dziecięcego w ponad połowie wykładów bądź ćwiczeń/ warsztatów/ zajęć upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.
 6. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.
 7. Studenci Uniwersytetu zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i stosowania się do poleceń organizatorów oraz wykładowców. W przypadku powtarzających się problemów z nieodpowiednim zachowaniem oraz wystąpieniem nieobecności nieusprawiedliwionych nastąpi skreślenie z listy słuchaczy.   

 §4 Organizacja Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”

 1. Organizator komunikuje się ze studentami Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” poprzez koordynatorów projektu – wyznaczanych na każdy rok akademicki przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Szkołę Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze.
 2. Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia w cyklu roku akademickiego z podziałem na semestr zimowy i letni.
 3. Zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym „Twórczy Odkrywcy” są zorganizowane w formie pojedynczych wykładów, warsztatów/ ćwiczeń, koncertów, plenerów, wycieczek itp. Po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych stron i przekazaniu ustaleń koordynatorom projektu. 
 4. Limit miejsc w ramach uniwersytetu określany jest na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.
 5. Ramowy plan zajęć i wszelkie informacje są udostępniane w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej oraz Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze, w tym na ich stronach internetowych.
 6. Rodzice/ opiekunowie prawni słuchacza Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”,  akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy ich dziecko w postaci filmów lub zdjęć i prezentację w internecie. W sytuacji, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym zgoda na rejestrację zajęć dotyczy obojga. Zapis wiąże się m.in. z promocją projektu.

&5 Opieka nad słuchaczami - zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Dziecko, w czasie wykładów lub innych zajęć organizowanych w ramach projektu, pozostaje pod opieką wolontariuszy Uniwersytetu Dziecięcego (nauczycieli SP 8 w Jeleniej Górze) i nie może samodzielnie opuszczać sali/ miejsca zajęć ani odłączać się od grupy. Po zakończeniu dzieci pozostają pod opieką wolontariuszy.
 2. W czasie zajęć studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych.
 3. Po zakończonych zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/ prawnych opiekunów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, a także dzieci pozostawione bez opieki po nich.
 4. W wycieczkach naukowych (jeśli taka forma wystąpi) dzieci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/ opiekunem prawnym. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zapewniają rodzice/ opiekunowie prawni.
 5. W przypadku rażącego naruszania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej organizatorzy zastrzegają sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów.

§6 Zaliczenie roku akademickiego

 1. Udział studenta Uniwersytetu Dziecięcego w ponad połowie proponowanych wykładów bądź ćwiczeń/ warsztatów/ zajęć upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.
 2. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.
 3. Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”, indeks oraz identyfikator mają charakter symboliczny.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic/ opiekun prawny zgłaszający dziecko na Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” wypełnia formularz zgłoszeniowy, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Szkołę Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze, w celu organizacji projektu Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy”.
 2. Dane osobowe obejmować będą: dane rodzica/ opiekuna prawnego (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania).
 3. Do praw i obowiązków organizatorów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/ opiekunom prawnym każdego studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez organizatorów danych podawanych w formularzu zgłoszeniowym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” przez dziecko jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 5. Rodzic/ opiekun prawny dziecka wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany/-e w formularzu zgłoszeniowym adres/-y poczty elektronicznej.
 6. Administratorem bazy danych osobowych studentów jest Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu.
 3. Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” deklaruje gotowość do współpracy z innymi Uniwersytetami Dziecięcymi w Polsce i na świecie, z uczelniami wyższymi, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kultury, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2017.

Załączniki:

1.      Porozumienie partnerskie z dnia 14.04.2014 pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze a Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze.

2.      Deklaracja uczestnictwa dziecka (dokument dla rodzica/ prawnego opiekuna) w projekcie Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy”.

3.      Umowa powierzenia danych osobowych między Szkołą Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze, a Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze.