Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Regulamin

Cele i regulamin konkursu

Celem szkolnej ligi zadaniowej jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów poprzez samodzielne i twórcze myślenie podczas poszukiwania sposobów rozwiązań.

Regulamin konkursu

1. Liga zadaniowa trwa od listopada do maja.

2. Można do niej przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.

3. Co miesiąc następuje zmiana zadań w szkolnej lidze zadaniowej.

4. Zadania można pobrać ze strony szkoły.

5. Uczniowie rozwiązują zamieszczone zadania samodzielnie i przekazują swoje rozwiązania do p. Krystyny Wróblewskiej lub uczącego w danej klasie nauczyciela matematyki, do 10-go dnia następnego miesiąca.

6. Rozwiązania powinny zostać podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwą miesiąca i

numerem zadania, którego dotyczą.

7. W rozwiązaniach oceniane jest:

  •          Poprawność rozwiązania,
  •           Rozwiązania i opis,
  •          Oryginalność rozwiązania.

8. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie można otrzymać max 5 punktów.

9. Punkty z miesięcy się sumuje.

10. Jeżeli udowodniona zostanie niesamodzielność rozwiązań uczeń otrzymuje punkty karne (-10

punktów).

11. Za błędne rozwiązanie nie otrzymuje się punktów ujemnych.

12. Koniec szkolnej ligi zadaniowej przewidziany jest na 1 czerwca każdego roku szkolnego.

13.Najlepszych 3 uczniów z każdej klasy nagradza się dyplomami i oceną cząstkową z matematyki.