Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

UWAGA !!!

 WYNIKI KOŃCOWE

 

                                                          

W dniu 10.10.2018 r. rozpoczynamy

SZKOLNĄ LIGĘ ORTOGRAFICZNĄ KLAS II i III

Walkę z bykami zaczynamy już dziś,  odbierając kartki z wyrazami  do zapamiętania.

Sprawdzenie opanowania słówek odbędzie się w dniach:

Klasy III 6 listopada 2018 r. po 5 godz. lekcyjnej w sali 24

Klasy II  7 listopada 2018 r. po 4 godz. lekcyjnej w sali 27

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału !!!

Ligę prowadzą:

klasy II p. Ewelina Lasota i Anna Całus sala 27

klasy III – p. Lidia Jóźwicka – Wolska sala 24

Regulamin konkursu:


UCZESTNICY

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas II - III Szkoły Podstawowej nr 8

w Jeleniej Górze.

WYMAGANIA

 1. Liga trwa od października do maja.
 2. Prowadzona jest na dwóch poziomach: klasy II i klasy III.
 3. Uczniowie  na początku każdego miesiąca dostają przygotowane na fiszkach wyrazy z trudnościami ortograficznymi po około miesiącu następuje sprawdzenie w swoich kategoriach wiekowych.
 4. Podczas sprawdzenia nauczyciel dyktuje wybrane wyrazy.
 5. Każdy poprawnie napisany wyraz to jeden punkt.
 6. Każdy etap LIGI jest punktowany. Na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się miejsce ucznia w KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ.
 7. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 8. Poszczególne etapy przeprowadza się tego samego dnia.
 9. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego.
 10. Dla najlepszych w ortografii uczniów zostaną przyznane tytuły MISTRZA ORTOGRAFII.
 11. W przypadku zauważenia niesamodzielnej pracy ucznia uczestnik ten zostaje zdyskwalifikowany i otrzymuje 0 pkt .
 12. Systematyczny udział w lidze jest dodatkowo punktowany premią po 50 punktów na półrocze szkolne i po ostatnim etapie konkursu.
 13. Wyrazy systematycznie zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły.


 ORGANIZATORZY

    Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: E. Lasota, A. Całus, L. Jóźwicka -Wolska