Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SZKOLNA LIGA MATEMATYCZNA

WYNIKI KOŃCOWE KL 3 

WYNIKI KOŃCOWE KL 2 

 

 

 

 Regulamin konkursu:

UCZESTNICY

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas II - III Szkoły Podstawowej nr 8

w Jeleniej Górze.

WYMAGANIA

  1. Szkolna Liga Matematyczna trwa od października 2018 r. do  maja 2019r.
  2. Liga prowadzona jest na dwóch poziomach: klasy II i klasy III.
  3. Z końcem każdego  miesiąca na stronie internetowej szkoły opublikowane będą przykładowe zadania dla każdego poziomu.
  4. Na początku następnego miesiąca odbędzie się sprawdzian z analogicznymi, ale nie takimi samymi jak na stronie internetowej zadaniami. O dniu i godzinie sprawdzianu uczniowie zostaną poinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem.
  5. W przypadku zauważenia niesamodzielnej pracy ucznia uczestnik ten zostaje zdyskwalifikowany i otrzymuje 0 pkt .
  6. Każdy etap LIGI jest punktowany. Na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się miejsce ucznia w KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ.
  7. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
  8. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego, kiedy to zostaną wyłonieni mistrzowie matematyki.
  9. Systematyczny udział w lidze jest dodatkowo punktowany premią po 50 punktów na półrocze szkolne i po ostatnim etapie konkursu.


 ORGANIZATORZY
Odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: Anna Wojciechowska, Urszula Jabłońska-Kędzior