Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„PATRIOTYCZNE NUTY” 2017

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

Założenia edukacji patriotycznej

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy więc powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego. Już w grupie najmłodszych dzieci trzeba budzić przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny.  Można to czynić na wiele różnych sposobów, poprzez różnorodne działania. Jednym z nich był realizowany interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Patriotyczne Nuty” obejmujący wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, muzyki (w tym historii sztuki, zabytków muzyki polskiej), plastyki, religii, informatyki.

Postacią przewodnią tegorocznych „Patriotycznych Nut” był Tadeusz Kościuszko. Chcieliśmy uczcić pamięć wielkiego Polaka m.in. z powodu dwusetnej rocznicy jego śmierci.

Projekt miał charakter wieloetapowy i obejmował swym zasięgiem w tym roku w I semestrze wszystkie klasy III – VII. 

Za przebieg przedsięwzięcia odpowiedzialne były panie: Katarzyna Bocian, Małgorzata Lizun, Dorota Najman oraz Anna Szewczuk.

I. GŁÓWNE CELE KONKURSU

 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski
 • wyrabianie dbałości o język ojczysty;
 • popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego;
 • kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • budzenie zainteresowań przeszłością;
 • kształtowanie umiejętności kreatywno - krytycznego myślenia o dziejach minionych;
 • popularyzacja nowoczesnych metod nauczania historii oraz pozyskanie ciekawych prezentacji multimedialnych do wykorzystania w edukacji;
 • propagowanie  projektu jako nowatorskiej metody pracy ucznia;
 • zachęcanie do badania źródeł historycznych;
 • wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych
 • popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej
 • integracja zespołów klasowych poprzez wspólne opracowywanie zadań wyznaczonych w projekcie

II. TERMINY

 1. Projekt trwał od II połowy października w klasach IV – VII - zaznajomienie (lub przypomnienie) pieśni oraz tła historycznego, językowego („Mazurka Dąbrowskiego”, „Roty”, hymnu szkoły) i kończył się 20 i 21 listopada. (na zajęciach j. polskiego, historii, muzyki, plastyki, religii)
 2. Po 9 października klasy opracowywały wylosowaną pieśń patriotyczną na lekcjach muzyki pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu.
 3. Do 13 listopada chętni uczniowie z klas IV – VII wykonywali plakat formatu A 1 (brystol) na najciekawszy wizerunek Tadeusza Kościuszki. Działaniami uczniów kierowała pani Jolanta Kudraszew – nauczyciel plastyki. 
 4. Uczniowie klas szóstych i siódmych do 13 listopada przygotowywali prezentacje multimedialne (do 25 slajdów) w programie Power Point na temat „Tadeusz Kościuszko -„Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””. Najlepsza – oceniona przez zespół nauczycieli humanistów- była przedstawiona uczniom w czasie głównego konkursu. Jury przyznało miejsca I - III w poziomie klas szóstych i siódmych..      
 5. 20 i 21 listopada odbędzie się podsumowanie działań w czasie Konkursu Historyczno – Muzycznego „Patriotyczne Nuty” w poziomach klas. 

III. PROGRAM KONKURSU:

 1. Powitanie
 2. Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
 3. Test historyczno – muzyczny
 4. Wykonanie pieśni wylosowanej przez klasę
 5. Rozwiązanie na czas krzyżówki historyczno – muzycznej
 6. Wykonanie hymnu szkoły – kl. IV/ „Roty” – kl. V i VI
 7. Ułożenie na czas historycznych puzzli.
 8. Prezentacja multimedialna (do 25 slajdów) dotycząca postaci Tadeusza Kościuszki przygotowana wcześniej przez uczniów klas szóstych i siódmych.
 9. Zespół klasowy mógł zdobyć dodatkowe punkty za strój galowy i wzorową postawę w czasie konkursu.
 10. Przewidziane są nagrody dla całości zespołu klasowego na każdym poziomie (czyli za I miejsce w kl. IV, V, VI oraz VII)

IV. KONKURSY TOWARZYSZĄCE:

 1. Konkurs plastyczny na najciekawszy wizerunek Tadeusza Kościuszki oceniany przez jury w na każdym poziomie klas. Uczniowie, którzy stworzyli najciekawszy plakat uzyskują dodatkowo nagrody rzeczowe w poziomach klas.
 2. Konkurs w klasach szóstych i siódmych na najciekawszą prezentację multimedialną „Tadeusz Kościuszko – „Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””. Prezentacje ocenił zespół nauczycieli humanistów i przyznał miejsca I – III i wyróżnienia. Najciekawsze zostały przedstawione uczniom w trakcie konkursu w poziomach klas. Wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.

V. PUNKTACJA KONKURSOWA:

- TEST HISTORYCZNO – MUZYCZNY - Za każdą dobrą odpowiedź prezentacja klasy otrzymuje 1 punkt.

- Wykonanie pieśni wylosowanej przez klasę:

 I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Ułożenie na czas historycznych puzzli: 

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Rozwiązanie na czas krzyżówki historyczno – muzycznej

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Wykonanie hymnu szkoły – kl. IV/ „Roty” – kl. V i VI –

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Zespół klasowy może zdobyć dodatkowe punkty za strój galowy i wzorową postawę w czasie konkursu

 I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

VI. KRYTERIA OCENY WYKONYWANEJ PIEŚNI:
1. Walory głosowe.
2. Interpretacja piosenki/ pieśni i dykcja.
4. Poziom wykonania utworu.
5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

 • Uczestnicy konkursu mogli być dodatkowo oceniani na lekcjach muzyki, historii i innych przedmiotów indywidualnie (także zespołowo) za udział i realizację zadań projektowych.
 • Najciekawsze prezentacje zostaną umieszczone w bibliotece szkolnej jako pomoce edukacyjne wykorzystywane na różnorodnych przedmiotach czy też godzinach wychowawczych.
 • Uczniowie wykonywali utwory w czasie konkursu z akompaniamentem nauczyciela muzyki.
 • Uczniowie klas trzecich byli zaproszeni jako publiczność. To także dla nich jest podsumowanie treści dotyczących patriotyzmu przerabianych na zajęciach z wychowawcą

· 

 Oto wyniki w poszczególnych poziomach klas:

Klasy czwarte:

I msc. IV b – 153 pkt.

II msc. IV c – 149 pkt.

III msc. IV e- 136 pkt.

IV msc. IV d – 135 pkt.

V msc. IV a – 127 pkt.

Klasy piąte:

I msc. V d – 140 pkt.

II msc. V a – 133 pkt.

III msc. V b –  128 pkt.

IV msc. V c – 116 pkt.

Klasy szóste:

I msc. VI b – 144 pkt.

II msc. VI a –  143 pkt.

            VI c – 143 pkt.

III msc. VI e – 141 pkt.

IV msc. VI d – 127 pkt.

Klasy siódme:

I msc. – VII d – 153 pkt.

II msc. VII a – 146 pkt.

III msc. VII b – 145 pkt.

IV msc. – VII c – 141 pkt.

Link do Galerii

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

PROJEKTOWI „PATRIOTYCZNE NUTY”

 

1.      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

14 listopada odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego Portret Tadeusza Kościuszki. Komisja w składzie: p. Jolanta Kudraszew, p. Katarzyna Bocian oraz p. Anna Szewczuk dokonały analizy i oceny prac ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanych środków przekazu plastycznego, zgodności tematycznej, kompozycji, odniesienia się do faktów historycznych.

Wyniki w poszczególnych grupach wiekowych:

Klasy czwarte:

I msc. – Julia Salamon – IV d

II msc. – Karolina Synówka – IV c i ex aequo Natalia Szymula IV b

III msc. – Martyna Grzeszkiewicz IV c

Wyróżnienie: Agata Ważna – IV e

Klasy piąte:

I msc. – Sara Skwarek – V d oraz ex aequo Makary Piwiński – V d

II msc. – Kamil Pokuta – V a

III msc. –Wiktoria Sikorska – V a

Wyróżnienie: Kinga Tara – V c

Klasy szóste:

I msc. – Magdalena Cisek – VI e

II msc. –Aleksandra Frankiewicz VI a i ex aequo Michał Wojas – VI b

III msc. – Amelia Nowak – VI e

Wyróżnienie: Nicola Lubecka – VI b oraz ex aequo Maja Rohoza – VI e

Klasy siódme:

I msc. – Ada Górecka – VII d

II msc. – Maja Adamska VII b i ex aequo Aleksandra Adamska VII d

III msc. – Jakub Gawecki VII d oraz ex aequo Jakub Żuk VII d

Wyróżnienie: Anna Marszał VII d oraz ex aequo Wiktoria Chudzińska VII b

Link do Galerii

 

 

 

2.      KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „„Tadeusz Kościuszko – „Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””.

 

16 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną „„Tadeusz Kościuszko – „Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””. Komisja w składzie: p. Małgorzata Lizun, p. Anna Szewczuk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ocenili przygotowane prace. Liczyły się nie tylko fakty historyczne, ale i kompozycja, załączniki, sposób przedstawienia treści.

     Wyniki w poszczególnych grupach wiekowych:

Klasy szóste:

I msc. – Justyna Dudek – VI d

II msc. – Michał Ramus – VI c

III msc. – Urszula Rakucka – VI d

 

Klasy siódme:

I msc. – Jakub Żuk – VII d

II msc. – Kinga Jurczak – VII b

III msc. – Aleksandra Adamska – VII d oraz ex aequo Bartosz Zawierucha – VII c

 

 

                                                                                                                      Podsumowała:

                                                                                                                                 Anna Szewczuk

 

KONKURS HISTORYCZNO – MUZYCZNY „PATRIOTYCZNE NUTY” 2016


PODSUMOWANIE

24 listopada 2016 odbył się Konkurs Historyczno – Muzyczny „Patriotyczne Nuty”. To efekt kilkutygodniowych przygotowań i poszukiwań dzieci z klas IV – VI poprzedzonych m.in. bieżącymi wydarzeniami w Polsce, kolejną rocznicą odzyskania niepodległości upamiętnioną apelami, widowiskami. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Konkurs związany był także z interdyscyplinarnym projektem edukacyjnym obejmującym wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, muzyki (w tym historii sztuki, zabytków muzyki polskiej), plastyki, religii, informatyki realizowanym w klasach szóstych i miał on charakter wieloetapowy.

24 listopada wszystkie klasy wypełniały różnorodne zadania związane z pieśniami patriotycznymi, ich tłem historycznym. Najstarsze oddziały realizowały dodatkowy konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną w programie Power Point „Ignacy Jan Paderewski – mąż stanu, który łagodził obyczaje”.

W dniu konkursu było bardzo gorąco, wszystkie serca rozgrzewały pieśni takie jak: „Pierwsza Brygada”, „Pierwsza Kadrowa”, „Warczą karabiny”, „Oka” i oczywiście „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota” oraz  inne znane Polakom. Każda klasa startowała w kilku konkurencjach m.in. quizie historyczno – muzycznym, rozwiązywała na czas krzyżówkę. Emocji było co niemiara.

Nasi uczniowie ukazali swoją postawą przywiązanie do symboli narodowych, okazali szacunek dla pokoleń, które walczyły o wolność Ojczyzny. Ich zachowanie, szczególnie w klasach szóstych, było wzorowe!


Oto wyniki w poszczególnych poziomach klas:

Klasy czwarte:

I msc. IV a  – 171 pkt.

II msc. IV d – 170,5 pkt.

III msc. IV b- 164 pkt.

IV msc. IV c – 144 pkt.

Klasy piąte:

I msc. V d – 143 pkt.

II msc. V b – 140 pkt.

III msc. V a  oraz V e – 138 pkt.

IV msc. V c – 124 pkt.

Klasy szóste:

I msc. VI d – 164 pkt.

II msc. VI a –  152 pkt.

III msc. VI b – 142 pkt.

IV msc. VI c – 140 pkt.


Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Szkoły.


24 listopada został także rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Ignacy Jan Paderewski – mąż stanu, który łagodził obyczaje”:

I msc.: Bartosz Zawierucha – VI c

II msc.: Aleksandra Adamska – VI d oraz Jakub Żuk – VI d

III msc. : Kinga Jurczak - VI b


Wyróżnienie:

Tomasz Goleniszcza-  VI a

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Szkoły.

Projekt koordynowały panie: Katarzyna Bocian, Dorota Najman, Małgorzata Lizun oraz Anna Szewczuk.GALERIA ZDJĘĆ