Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

PATRIOTYCZNE NUTY 2018 - Sprawozdanie

W dniach 27-29 listopada odbyła się piąta edycja Konkursu Historyczno – Muzycznego „Patriotyczne Nuty” w której wzięli udział uczniowie z klas IV – VIII. W tym roku 28 listopada gościliśmy dzieci z klasy VI b ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu w ramach projektu „Artystyczna Integracja Ósemek”.   

 link do galerii na stronie

 

Oto wyniki w poszczególnych grupach wiekowych:

27.11 -  Klasy czwarte:

I miejsce – IV a – 118 pkt.

II miejsce – IV d – 112 pkt.

III miejsce – IV e – 109 pkt.

IV miejsce – IV c – 104 pkt.

V miejsce – IV b – 101 pkt.

VI miejsce – IV f – 68 pkt.

27.11 -  Klasy piąte:

I miejsce – V c – 151 pkt.

II miejsce – V b – 143 pkt.

III miejsce – V e – 138 pkt.

IV miejsce – V a – 126 pkt.

V miejsce – V d – 109 pkt.

 

28.11 -  Klasy szóste:

I miejsce – VI d i VI b ze Świdnicy  – 171 pkt.

II miejsce – VI a – 154 pkt.

III miejsce – VI b – 146 pkt.

IV miejsce – VI c – 139 pkt.

 

29.11 -  Klasy siódme:

I miejsce – VII e – 165 pkt.

II miejsce – VII d – 160 pkt.

III miejsce – VII a – 158 pkt.

IV miejsce – VII b – 150 pkt.

V miejsce – VII c – 126 pkt.

29.11 -  Klasy ósme:

I miejsce – VIII a i VIII c – 164 pkt.

II miejsce – VIII d – 160 pkt.

III miejsce – VIII b – 144 pkt.

 

Każda z klas naszej szkoły otrzymała za każde miejsce określoną ilość punktów w najważniejszym konkursie „Klasa na Ósemkę”. Punkty przydziela Samorząd Uczniowski.

 

Projekt trwał od II połowy października. Na zajęciach języka polskiego, historii, muzyki, religii uczniowie przygotowywali się i wykonywali poszczególne zadania. Na plastyce klasy wykonały plakaty „100 lat Niepodległej”. Najwięcej czasu przeznaczono na opracowywanie pieśni, które były obowiązkowe w konkursie oraz wylosowanego utworu przez klasę. Szczegółowy program był zamieszczony na stronie naszej szkoły, a nauczyciele powiadomieni przez dziennik elektroniczny.  W dniach 27-29 listopada trzeba było dokonać zmian w planie organizacyjnym wf – doskonale poradziła sobie z tym pani Dorota Najman.

 

Kluczowym dniem był 28 listopada, kiedy przyjechali do nas goście: Naczelnik  Wydziału Edukacji i Sportu, kombatant, emerytowani wojskowi, Prodziekan Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, uczniowie i nauczyciele ze szkoły partnerskiej ze Świdnicy. Gościliśmy także media, które zamieściły szeroką relację z wydarzenia. Na sali obecna była klasa III a, która z ciekawością obserwowała przebieg całego konkursu. Całość filmował pan Tomasz Solarek.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Silbert – Salabura.  Naczelnik pan Paweł Domagała wręczył gościom ze Świdnicy pamiątkowe kalendarze z Jelenią Górą ufundowane przez nasze miasto. W tym dniu poczęstunek dla wszystkich wymienionych osób przygotowali rodzice klasy V c, którzy także byli sponsorami nagród oraz pomogli w znalezieniu ich dla dzieci ze Świdnicy. Pani Anna Szewczuk na koniec zaprosiła klasę VI b i nauczycieli ze Świdnicy na wycieczkę po Jeleniej Górze. Dzieci mogły posłuchać legend, ciekawych historyjek, zobaczyć charakterystyczne miejsca, zabytki naszego miasta.

 

Projektowi towarzyszyły dwa konkursy:

1.      Konkurs indywidualny na najciekawszą prezentację multimedialną „Godność, Wolność, Niepodległość” dla klas siódmych i ósmych z naszej i partnerskiej szkoły. 

Konkurs oceniło jury w składzie: pani Anna Szewczuk, pani Dorota Najman wraz z uczniami klas VI d i VIII c (z tego oddziału nikt nie przygotował prezentacji). Po burzliwych dyskusjach dokonano podsumowania.  

 

I miejsce  - Michał Ramus - VII b Jelenia Góra

II miejsce – Lilianna Kozłowska - VII a – Świdnica

III miejsce – Urszula Rakucka - VII d – Jelenia Góra

Wyróżnienie – Tomasz Goleniszcza – VIII a – Jelenia Góra

Nagrody zostały wręczone 28 listopada.

 

2.      Konkurs na plakat „100 lat Niepodległej”. Klasy otrzymały punkty, które liczyły się w głównym konkursie. 

KLASY CZWARTE: I miejsce – IV b, II miejsce – IV e, III miejsce – IV d

KLASY PIĄTE: I miejsce – V c, II miejsce – V b, III miejsce – V d

KLASY SZÓSTE – wszystkie (oprócz VI b, której plakatu zabrakło) otrzymały równą ilość punktów.

KLASY SIÓDME: I miejsce – VII b, II miejsce – VII e, III miejsce – VII d

KLASY ÓSME: I miejsce – VIII b, II miejsce –VIII c, III miejsce – VIII a i d

 

Konkurs Historyczno – Muzyczny  przygotowały panie Anna Szewczuk, Dorota Najman, Katarzyna Bocian, Małgorzata Lizun. Nad przygotowaniem plakatów czuwała pani Jolanta Kudraszew, Anna Szewczuk oraz wychowawcy klas.

 

O konkursie można przeczytać na stronach:

https://www.jelonka.com/patriotycznie-w-sp-8-78407
https://www.portalik24.pl/kultura/12561-ogromna-wiedza-uczniow-i-perfekcyjne-wykonanie-hymnu

 

Całość podsumowała Anna Szewczuk

„PATRIOTYCZNE NUTY” 2017

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

Założenia edukacji patriotycznej

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy więc powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego. Już w grupie najmłodszych dzieci trzeba budzić przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny.  Można to czynić na wiele różnych sposobów, poprzez różnorodne działania. Jednym z nich był realizowany interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Patriotyczne Nuty” obejmujący wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, muzyki (w tym historii sztuki, zabytków muzyki polskiej), plastyki, religii, informatyki.

Postacią przewodnią tegorocznych „Patriotycznych Nut” był Tadeusz Kościuszko. Chcieliśmy uczcić pamięć wielkiego Polaka m.in. z powodu dwusetnej rocznicy jego śmierci.

Projekt miał charakter wieloetapowy i obejmował swym zasięgiem w tym roku w I semestrze wszystkie klasy III – VII. 

Za przebieg przedsięwzięcia odpowiedzialne były panie: Katarzyna Bocian, Małgorzata Lizun, Dorota Najman oraz Anna Szewczuk.

I. GŁÓWNE CELE KONKURSU

 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski
 • wyrabianie dbałości o język ojczysty;
 • popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego;
 • kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • budzenie zainteresowań przeszłością;
 • kształtowanie umiejętności kreatywno - krytycznego myślenia o dziejach minionych;
 • popularyzacja nowoczesnych metod nauczania historii oraz pozyskanie ciekawych prezentacji multimedialnych do wykorzystania w edukacji;
 • propagowanie  projektu jako nowatorskiej metody pracy ucznia;
 • zachęcanie do badania źródeł historycznych;
 • wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych
 • popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej
 • integracja zespołów klasowych poprzez wspólne opracowywanie zadań wyznaczonych w projekcie

II. TERMINY

 1. Projekt trwał od II połowy października w klasach IV – VII - zaznajomienie (lub przypomnienie) pieśni oraz tła historycznego, językowego („Mazurka Dąbrowskiego”, „Roty”, hymnu szkoły) i kończył się 20 i 21 listopada. (na zajęciach j. polskiego, historii, muzyki, plastyki, religii)
 2. Po 9 października klasy opracowywały wylosowaną pieśń patriotyczną na lekcjach muzyki pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu.
 3. Do 13 listopada chętni uczniowie z klas IV – VII wykonywali plakat formatu A 1 (brystol) na najciekawszy wizerunek Tadeusza Kościuszki. Działaniami uczniów kierowała pani Jolanta Kudraszew – nauczyciel plastyki. 
 4. Uczniowie klas szóstych i siódmych do 13 listopada przygotowywali prezentacje multimedialne (do 25 slajdów) w programie Power Point na temat „Tadeusz Kościuszko -„Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””. Najlepsza – oceniona przez zespół nauczycieli humanistów- była przedstawiona uczniom w czasie głównego konkursu. Jury przyznało miejsca I - III w poziomie klas szóstych i siódmych..      
 5. 20 i 21 listopada odbędzie się podsumowanie działań w czasie Konkursu Historyczno – Muzycznego „Patriotyczne Nuty” w poziomach klas. 

III. PROGRAM KONKURSU:

 1. Powitanie
 2. Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
 3. Test historyczno – muzyczny
 4. Wykonanie pieśni wylosowanej przez klasę
 5. Rozwiązanie na czas krzyżówki historyczno – muzycznej
 6. Wykonanie hymnu szkoły – kl. IV/ „Roty” – kl. V i VI
 7. Ułożenie na czas historycznych puzzli.
 8. Prezentacja multimedialna (do 25 slajdów) dotycząca postaci Tadeusza Kościuszki przygotowana wcześniej przez uczniów klas szóstych i siódmych.
 9. Zespół klasowy mógł zdobyć dodatkowe punkty za strój galowy i wzorową postawę w czasie konkursu.
 10. Przewidziane są nagrody dla całości zespołu klasowego na każdym poziomie (czyli za I miejsce w kl. IV, V, VI oraz VII)

IV. KONKURSY TOWARZYSZĄCE:

 1. Konkurs plastyczny na najciekawszy wizerunek Tadeusza Kościuszki oceniany przez jury w na każdym poziomie klas. Uczniowie, którzy stworzyli najciekawszy plakat uzyskują dodatkowo nagrody rzeczowe w poziomach klas.
 2. Konkurs w klasach szóstych i siódmych na najciekawszą prezentację multimedialną „Tadeusz Kościuszko – „Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””. Prezentacje ocenił zespół nauczycieli humanistów i przyznał miejsca I – III i wyróżnienia. Najciekawsze zostały przedstawione uczniom w trakcie konkursu w poziomach klas. Wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.

V. PUNKTACJA KONKURSOWA:

- TEST HISTORYCZNO – MUZYCZNY - Za każdą dobrą odpowiedź prezentacja klasy otrzymuje 1 punkt.

- Wykonanie pieśni wylosowanej przez klasę:

 I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Ułożenie na czas historycznych puzzli: 

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Rozwiązanie na czas krzyżówki historyczno – muzycznej

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Wykonanie hymnu szkoły – kl. IV/ „Roty” – kl. V i VI –

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Zespół klasowy może zdobyć dodatkowe punkty za strój galowy i wzorową postawę w czasie konkursu

 I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

VI. KRYTERIA OCENY WYKONYWANEJ PIEŚNI:
1. Walory głosowe.
2. Interpretacja piosenki/ pieśni i dykcja.
4. Poziom wykonania utworu.
5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

 • Uczestnicy konkursu mogli być dodatkowo oceniani na lekcjach muzyki, historii i innych przedmiotów indywidualnie (także zespołowo) za udział i realizację zadań projektowych.
 • Najciekawsze prezentacje zostaną umieszczone w bibliotece szkolnej jako pomoce edukacyjne wykorzystywane na różnorodnych przedmiotach czy też godzinach wychowawczych.
 • Uczniowie wykonywali utwory w czasie konkursu z akompaniamentem nauczyciela muzyki.
 • Uczniowie klas trzecich byli zaproszeni jako publiczność. To także dla nich jest podsumowanie treści dotyczących patriotyzmu przerabianych na zajęciach z wychowawcą

· 

 Oto wyniki w poszczególnych poziomach klas:

Klasy czwarte:

I msc. IV b – 153 pkt.

II msc. IV c – 149 pkt.

III msc. IV e- 136 pkt.

IV msc. IV d – 135 pkt.

V msc. IV a – 127 pkt.

Klasy piąte:

I msc. V d – 140 pkt.

II msc. V a – 133 pkt.

III msc. V b –  128 pkt.

IV msc. V c – 116 pkt.

Klasy szóste:

I msc. VI b – 144 pkt.

II msc. VI a –  143 pkt.

            VI c – 143 pkt.

III msc. VI e – 141 pkt.

IV msc. VI d – 127 pkt.

Klasy siódme:

I msc. – VII d – 153 pkt.

II msc. VII a – 146 pkt.

III msc. VII b – 145 pkt.

IV msc. – VII c – 141 pkt.

Link do Galerii

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

PROJEKTOWI „PATRIOTYCZNE NUTY”

 

1.      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

14 listopada odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego Portret Tadeusza Kościuszki. Komisja w składzie: p. Jolanta Kudraszew, p. Katarzyna Bocian oraz p. Anna Szewczuk dokonały analizy i oceny prac ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanych środków przekazu plastycznego, zgodności tematycznej, kompozycji, odniesienia się do faktów historycznych.

Wyniki w poszczególnych grupach wiekowych:

Klasy czwarte:

I msc. – Julia Salamon – IV d

II msc. – Karolina Synówka – IV c i ex aequo Natalia Szymula IV b

III msc. – Martyna Grzeszkiewicz IV c

Wyróżnienie: Agata Ważna – IV e

Klasy piąte:

I msc. – Sara Skwarek – V d oraz ex aequo Makary Piwiński – V d

II msc. – Kamil Pokuta – V a

III msc. –Wiktoria Sikorska – V a

Wyróżnienie: Kinga Tara – V c

Klasy szóste:

I msc. – Magdalena Cisek – VI e

II msc. –Aleksandra Frankiewicz VI a i ex aequo Michał Wojas – VI b

III msc. – Amelia Nowak – VI e

Wyróżnienie: Nicola Lubecka – VI b oraz ex aequo Maja Rohoza – VI e

Klasy siódme:

I msc. – Ada Górecka – VII d

II msc. – Maja Adamska VII b i ex aequo Aleksandra Adamska VII d

III msc. – Jakub Gawecki VII d oraz ex aequo Jakub Żuk VII d

Wyróżnienie: Anna Marszał VII d oraz ex aequo Wiktoria Chudzińska VII b

Link do Galerii

 

 

 

2.      KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „„Tadeusz Kościuszko – „Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””.

 

16 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną „„Tadeusz Kościuszko – „Pójdźcie za mną! Czeka Was sława i słodka pociecha być zabawcami Ojczyzny””. Komisja w składzie: p. Małgorzata Lizun, p. Anna Szewczuk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ocenili przygotowane prace. Liczyły się nie tylko fakty historyczne, ale i kompozycja, załączniki, sposób przedstawienia treści.

     Wyniki w poszczególnych grupach wiekowych:

Klasy szóste:

I msc. – Justyna Dudek – VI d

II msc. – Michał Ramus – VI c

III msc. – Urszula Rakucka – VI d

 

Klasy siódme:

I msc. – Jakub Żuk – VII d

II msc. – Kinga Jurczak – VII b

III msc. – Aleksandra Adamska – VII d oraz ex aequo Bartosz Zawierucha – VII c

 

 

                                                                                                                      Podsumowała:

                                                                                                                                 Anna Szewczuk