Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

KONKURS HISTORYCZNO – MUZYCZNY „PATRIOTYCZNE NUTY” 2016


PODSUMOWANIE

24 listopada 2016 odbył się Konkurs Historyczno – Muzyczny „Patriotyczne Nuty”. To efekt kilkutygodniowych przygotowań i poszukiwań dzieci z klas IV – VI poprzedzonych m.in. bieżącymi wydarzeniami w Polsce, kolejną rocznicą odzyskania niepodległości upamiętnioną apelami, widowiskami. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Konkurs związany był także z interdyscyplinarnym projektem edukacyjnym obejmującym wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, muzyki (w tym historii sztuki, zabytków muzyki polskiej), plastyki, religii, informatyki realizowanym w klasach szóstych i miał on charakter wieloetapowy.

24 listopada wszystkie klasy wypełniały różnorodne zadania związane z pieśniami patriotycznymi, ich tłem historycznym. Najstarsze oddziały realizowały dodatkowy konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną w programie Power Point „Ignacy Jan Paderewski – mąż stanu, który łagodził obyczaje”.

W dniu konkursu było bardzo gorąco, wszystkie serca rozgrzewały pieśni takie jak: „Pierwsza Brygada”, „Pierwsza Kadrowa”, „Warczą karabiny”, „Oka” i oczywiście „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota” oraz  inne znane Polakom. Każda klasa startowała w kilku konkurencjach m.in. quizie historyczno – muzycznym, rozwiązywała na czas krzyżówkę. Emocji było co niemiara.

Nasi uczniowie ukazali swoją postawą przywiązanie do symboli narodowych, okazali szacunek dla pokoleń, które walczyły o wolność Ojczyzny. Ich zachowanie, szczególnie w klasach szóstych, było wzorowe!


Oto wyniki w poszczególnych poziomach klas:

Klasy czwarte:

I msc. IV a  – 171 pkt.

II msc. IV d – 170,5 pkt.

III msc. IV b- 164 pkt.

IV msc. IV c – 144 pkt.

Klasy piąte:

I msc. V d – 143 pkt.

II msc. V b – 140 pkt.

III msc. V a  oraz V e – 138 pkt.

IV msc. V c – 124 pkt.

Klasy szóste:

I msc. VI d – 164 pkt.

II msc. VI a –  152 pkt.

III msc. VI b – 142 pkt.

IV msc. VI c – 140 pkt.


Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Szkoły.


24 listopada został także rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Ignacy Jan Paderewski – mąż stanu, który łagodził obyczaje”:

I msc.: Bartosz Zawierucha – VI c

II msc.: Aleksandra Adamska – VI d oraz Jakub Żuk – VI d

III msc. : Kinga Jurczak - VI b


Wyróżnienie:

Tomasz Goleniszcza-  VI a

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Szkoły.

Projekt koordynowały panie: Katarzyna Bocian, Dorota Najman, Małgorzata Lizun oraz Anna Szewczuk.GALERIA ZDJĘĆ 

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ


Założenia edukacji patriotycznej

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy więc powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego. Już w grupie najmłodszych dzieci należy budzić przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny.  Można to czynić na wiele różnych sposobów, poprzez różnorodne działania. Jednym z nich jest prezentowany interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Patriotyczne nuty” obejmujący wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, muzyki (w tym historii sztuki, zabytków muzyki polskiej), plastyki, religii, informatyki.

Projekt ma charakter wieloetapowy i obejmuje swym zasięgiem wszystkie klasy III – VI.


 1. I. GŁÓWNE CELE KONKURSU:
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski
 • wyrabianie dbałości o język ojczysty;
 • popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego;
 • kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • budzenie zainteresowań przeszłością;
 • kształtowanie umiejętności kreatywno - krytycznego myślenia o dziejach minionych;
 • popularyzacja nowoczesnych metod nauczania historii oraz pozyskanie ciekawych prezentacji multimedialnych do wykorzystania w edukacji;
 • propagowanie  projektu jako nowatorskiej metody pracy ucznia;
 • zachęcanie do badania źródeł historycznych;
 • wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej;
  • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych
  • popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej
   • integracja zespołów klasowych poprzez wspólne opracowywanie zadań wyznaczonych w projekcie

II. TERMINY

 1. 1. Projekt trwa od II połowy października w klasach IV – VI - zaznajomienie (lub przypomnienie) pieśni oraz tła historycznego, językowego: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, hymn szkoły i kończy 27 listopada. (na zajęciach j. polskiego, historii, muzyki, religii)
 2. 2. Po 25 października klasy opracowują wylosowaną pieśń patriotyczną na lekcjach muzyki.
 3. Do 13 listopada każda klasa wykonuje plakat formatu A 1 (brystol) na temat odzyskania niepodległości - zadanie punktowane w konkursie, oceniane osobno na każdym poziomie klas. Działaniami kieruje wychowawca klasy.
 4. 4. Uczniowie klas szóstych do 13 listopada przygotowują prezentacje multimedialne (do 20 slajdów) w programie Power Point na temat hymnu państwowego. Najlepsza – oceniona przez zespół nauczycieli humanistów- będzie przedstawiona uczniom w czasie głównego konkursu. Jury przyznaje miejsca I - III oraz wyróżnienia.       
 5. 5. 27 listopada odbędzie się podsumowanie działań w czasie Konkursu Historyczno – Muzycznego „Patriotyczne nuty” w poziomach klas.

III. PROGRAM KONKURSU:

 1. Powitanie
 2. Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
 3. Test historyczno – muzyczny
 4. Wykonanie pieśni wylosowanej przez klasę
 5. Przedstawienie krótkiej historii wylosowanej (do odśpiewania) pieśni w formie referatu do 2 min. UWAGA – nie dotyczy kl. IV
 6. Rozwiązanie na czas krzyżówki historyczno – muzycznej
 7. Wykonanie hymnu szkoły – kl. IV/ „Roty” – kl. V i VI
 8. Prezentacja multimedialna (do 20 slajdów) dotycząca hymnu państwowego przygotowana wcześniej przez zespół klasowy w ramach projektu edukacyjnego klas szóstych.
 9. Zespół klasowy może zdobyć dodatkowe punkty za strój galowy i wzorową postawę w czasie konkursu.

10.  Przewidziane są nagrody dla całości zespołu klasowego na każdym poziomie (czyli za I miejsce w kl. IV, V, VI)


IV. KONKURSY TOWARZYSZĄCE:

 1. Konkurs plastyczny na plakat „Święto Niepodległości” oceniany przez jury w na każdym poziomie klas.

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

Uczniowie, którzy stworzyli najciekawszy plakat uzyskują dodatkowo nagrody rzeczowe.

 1. Konkurs w klasach szóstych na najciekawszą prezentację multimedialną na temat „Mazurka Dąbrowskiego”. Prezentacje ocenia zespół nauczycieli humanistów i przyznaje miejsca I – III i wyróżnienia. Najciekawsza prezentacja zostanie przedstawiona uczniom w trakcie konkursu w poziomach klas. Wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.

V. PUNKTACJA KONKURSOWA:

- TEST HISTORYCZNO – MUZYCZNY - Za każdą dobrą odpowiedź prezentacja klasy otrzymuje 1 punkt.

- Wykonanie pieśni wylosowanej przez klasę:

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Przedstawienie krótkiej historii wylosowanej (do odśpiewania) pieśni w formie referatu:

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Rozwiązanie na czas krzyżówki historyczno – muzycznej

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Wykonanie hymnu szkoły – kl. IV/ „Roty” – kl. V i VI –

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

- Zespół klasowy może zdobyć dodatkowe punkty za strój galowy i wzorową postawę w czasie konkursu

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt., III miejsce – 3 pkt., IV i V – 2 pkt.

VI. KRYTERIA OCENY WYKONYWANEJ PIEŚNI:
1. Walory głosowe.
2. Interpretacja piosenki/ pieśni i dykcja.
4. Poziom wykonania utworu.
5. Ogólny wyraz artystyczny.


VII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:


 • Uczestnicy konkursu mogą być dodatkowo oceniani na lekcjach muzyki, historii i innych przedmiotów indywidualnie (także zespołowo) za udział i realizację zadań projektowych.
 • Najciekawsze prezentacje zostaną umieszczone w bibliotece szkolnej jako pomoce edukacyjne wykorzystywane na różnorodnych przedmiotach czy też godzinach wychowawczych.
 • Uczniowie wykonują utwory w czasie konkursu z akompaniamentem nauczyciela muzyki.
 • Uczniowie klas trzecich są zaproszeni jako publiczność. To także dla nich jest podsumowanie treści dotyczących patriotyzmu przerabianych na zajęciach z wychowawcą

Oprac. Anna Szewczuk