Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Język angielski - Projekt edukacyjny dla klas IV

"Jelenia Góra - moje miasto i okolice" - projekt edukacyjny w szkole podstawowej

Cele projektu:
• rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną;
• rozwijanie zainteresowań własną miejscowością;
• dostrzeganie piękna najbliższej okolicy;
• kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego;
• kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
• gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu;
• kształcenie umiejętności pracy w grupie;
• doskonalenie znajomości słownictwa związanego z budynkami, ukształtowaniem terenu i podawaniem dat w języku angielskim;
• kształcenie umiejętności rozwijania własnych zainteresowań;


Czas realizacji: 2 tygodnie


Uczestnicy: uczniowie klas IV


Sposoby realizacji projektu:
• wykorzystanie platformy internetowej FRONTER – umieszczenie zebranych materiałów drogą elektroniczną ( materiały dotyczące historii, przeszłości Jeleniej Góry i okolic nazwy zabytków znajdujących się w Jeleniej Górze i okolicy;
• album/książka ( zdjęcia lub ksero zdjęć z ich opisem);

 
Planowane efekty:


– dla uczniów:
• zna swoją miejscowość oraz okolicę, w której mieszka, potrafi nazwać i zlokalizować najważniejsze i najbardziej interesujące miejsca i zabytki przy użyciu języka angielskiego ;
• potrafią wyszukiwać informacje w różnych źródłach;
• prezentuje dokonania własne oraz dokonania kolegów na publicznym forum;


– dla szkoły:
• przygotowanie albumu/książki dostępnej w bibliotece szkolnej dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz gości naszej szkoły ( np. z projektu ERASMUS +)


Sposób prezentacji:

Folder w języku angielskim o Jeleniej Górze- zabytkach i ciekawych miejscach w naszym mieście oraz okolicach będzie umieszczony w bibliotece szkolnej
• nauczyciele języka angielskiego w czasie lekcji dotyczących Jeleniej Góry i okolic;

  • wykorzystanie interaktywnej mapy Jeleniej Góry i okolic z naniesionymi zabytkami i interesującymi miejscami opisanymi w języku angielskim przez uczniów – projekt do zrealizowania w przyszłym roku szkolnym -nauczyciel informatyki Pani Paulina Dzikowska.


Kryteria oceny:
Projekt "Jelenia Góra - moje miasto i okolice" będzie oceniany wg następujących kryteriów:
• Czy projekt przyczynił się do lepszej znajomości Jeleniej Góry oraz okolic?
• Czy rozbudzi zainteresowanie uczniów omawianą w nim tematyką?
• Czy uczniowie będą zadowoleni z udziału w projekcie?
• Czy wykonane przez nich praca zaciekawią oglądających i czy mogą kiedyś przydać się innym?
• Czy przygotowana przez uczniów praca będzie dobrze przyjęta przez innych uczniów,
nauczycieli oraz rodziców?


Ponadto na ocenę będą miały wpływ:
• wywiązywanie się uczniów z powierzonych im zadań;
• współpraca w zespole;
• inicjatywa i oryginalność;
• różnorodność wykorzystania różnych źródeł informacji;
• sposób prezentacji wykonanego projektu;
• zgodność wykonywanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami.

 

Małgorzata i Rafał Borowiec