Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

PROJEKT

VI INTEGRACYJNE IMPRESJE PLASTYCZNE

„WSPÓLNIE W TWÓRCZY ŚWIAT”

1. PRZEPISY OGÓLNE


1.1. VI INTEGRACYJNE IMPRESJE PLASTYCZNE „WSPÓLNIE W TWÓRCZY ŚWIAT” są  organizowane przez  Stowarzyszenie  „Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr  8” i realizowane w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie impresji:

p. Marzena Hryniewicka

p. Anna Szewczuk

p. Dorota Najman

p. Katarzyna Szafrańska

p. Anna Dyjak

p. Jolanta Kudraszew

1.2. Organizatorzy odpowiadają za przebieg, prawidłowe przeprowadzenie impresji oraz zabezpieczenie odpowiednich środków plastycznych.

1.3. TERMIN i miejsce: 13.06.2016 - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze. Uroczyste rozpoczęcie - godzina 9.00. Przewidywane zakończenie działalności plastycznej z podsumowaniem ok. godz. 14.00

1.4. Celem impresji jest:

 • integracja między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi,
 • kształtowanie  poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka,
 • nauka tolerancji i wzajemnego zrozumienia,
 • zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń,
 • przełamywanie psychologicznych barier i ukazanie twórczych możliwości osób niepełnosprawnych,
 • doskonalenie znanych i poznawanie nowych technik plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, stworzenie możliwości rozwijania uzdolnień plastycznych,
 • kształtowanie indywidualności artystycznych,
 • rozwijanie empatii oraz umiejętności dzielenia się własnymi refleksjami;
 • integracja środowiska szkolnego,
 • pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno,
 • wyrażanie odczuć w formie plastycznej,
 • wymiana doświadczeń nauczycieli.


1.5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z terenu Jeleniej Góry oraz do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

1.6. Każda placówka typuje do udziału w impresjach  jedną (1) parę uczniów w wieku od 10 do 16 lat – jedną osobę niepełnosprawną (posiadającą orzeczenie) oraz sprawną, która wykazuje talent plastyczny oraz potrafi umiejętnie współpracować ze swoim kolegą/ koleżanką.

1.7. Każdy niepełnosprawny uczeń ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego będzie współpracował ze sprawną koleżanką lub kolegą ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze. Sprawni uczniowie zostaną wybrani do impresji pod kątem umiejętności współdziałania oraz wykazują talent plastyczny.

1.8. Tegoroczny temat impresji plastycznych „Wspólnie w twórczy świat” – „ŚWIAT W NASZYCH OCZACH”

1.9. Prace będą wykonane dowolną techniką wśród zaproponowanych i przygotowanych przez organizatorów na podobraziach. Do wyboru m.in.: farby akrylowe, plakatowe, pastele. Uczniowie będą tworzyć wykorzystując m.in. sztalugi.

 

2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW:


2.1. Uczniów do impresji należy zgłosić do dnia 30.05.2016 (poniedziałek) telefonicznie/faxem: sekretariat szkoły: 075 75 259 95 w godz. 9.00-14.30; e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Po terminie zgłoszenia będą odrzucone.

2.2.  Zgłoszenie uczniów na impresje oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację  i jest równoznaczne także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym także zgody na upowszechnienie wizerunku). Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 


3. KOMISJA KONKURSOWA

3.1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatorów.
W skład komisji wejdą znawcy zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, plastycy.


3.2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów impresji. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.


3.4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.


3.5. Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze.

 


4. NAGRODY


4.1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.


4.2. Komisja Konkursowa dokona kwalifikacji prac, które wezmą udział w wernisażu „Wspólnie w twórczy świati zostaną umieszczone w wirtualnej galerii na stronie www.spnr8jg.pl oraz w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze.

4.3. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone w kalendarzu na rok 2017.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

5.2. Wszystkie prace wykonane w trakcie impresji stają się własnością organizatorów. Autorzy, nieodpłatnie, przenoszą na organizatorów majątkowe prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  internecie.

5.3. Osoby uczestniczące w impresjach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora impresji swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późniejszymi zmianami)

 

5.3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

GALERIA PRAC