Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”


PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY

 

Koordynacja projektu – nauczyciel bibliotekarz Ewa Golis

Projekt realizują nauczyciele biblioteki we współpracy z nauczycielami klas 1-3, nauczycielami j.polskiego, informatyki , wychowawcami klas 4-6 i  rodzicami klas 1-3


Wstęp:

W roku szkolnym  2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do dwóch programów mających na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa : Programu  MEN „Książki naszych marzeń” i do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się ją jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników  jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami,  a w konsekwencji wykluczenie informacyjne.  Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby. Najważniejszą rolę pełnić tu powinni  rodzice bądź inni opiekunowie dziecka. Ale niemniej ważną rolę pełni pod tym względem szkoła i szkolna biblioteka.
Dlatego jednym z głównych celów projektu jest wdrożenie dzieci do systematycznego odwiedzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek. Celowi temu służą między innymi zajęcia promujące czytelnictwo, które angażują  nie tylko dzieci, ale też  rodziców i wychowawców.

 

Cele:

• promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do systematycznego korzystania  z książek;
• rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych;
• wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości;
• rozwijanie sprawności językowych.

 

Uczestnicy projektu:
Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich klas i obejmuje wszystkie poziomy nauczania.

 

Czas trwania:

- od października 2015 r. do maja 2016 r.

 

Przebieg działań:

1. Zaproszenie rodziców uczniów klas 3-cich do współpracy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  i organizacja spotkań, nas których czytają rodzice w klasach. X 2015- II 2016

2. Przeprowadzenie zajęć czytelniczych ze słuchowiskiem dla uczniów klas 2-gich.  X 2016

3. Przeprowadzenie „Pasowania na czytelnika” w formie specjalnie przygotowanych zajęć w czytelni szkolnej   II, III 2016

4. Zaproszenie rodziców uczniów z klas 2-gich  i 1-szych do współpracy w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i organizacja spotkań w klasach.     III - V 2016

5. Przeprowadzenie we współpracy z nauczycielem języka polskiego p. Lizun konkursu  w klasach  5-tych na reklamę jednej z serii książek zakupionych do biblioteki w grudniu.        II- V 2016

6. Przeprowadzenie we współpracy z nauczycielem informatyki p. Dzikowską konkursu dla klas 6-tych na prezentację wybranej serii książek zakupionych do biblioteki. II- V 2016

7.Zorganizowanie wycieczek wszystkich klas 3- cich i 4-tych do Książnicy Karkonoskiej.     I-V 2016

8. Zorganizowanie zajęć w Filii nr 3 Książnicy Karkonoskiej dla klas 1-szych i 2-gich integracyjnych. IV-VI 2016

9. Przeprowadzenie różnych konkursów tematycznych związanych z rocznicami, świętami, zwyczajami , itp., dzięki którym uczniowie często odwiedzają bibliotekę szkolną.   Cały rok szk.

 

10. Podsumowanie projektu. VI 2016