Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historia szkoły

 

„TRADYCJE MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH TWORZĄ TOŻSAMOŚĆ CAŁEGO NARODU”

Uroczystość otwarcia szkoły4 września 1969 roku w budynku przy ulicy Paderewskiego 13 zabrzmiał dzwonek inaugurujący pierwszy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 3, pierwszej placówce na Zabobrzu. Pierwszym dyrektorem został pan Stefan Stolicki, wielki entuzjasta pracy z młodzieżą. W roku szkolnym 1969/70 w 27 oddziałach uczyło się 978 uczniów, średnio po 36 osób w klasie. Kadrę pedagogiczną stanowiło 32 nauczycieli. Z powodu zmian granic administracyjnych miasta w 1975 roku również nastąpiła zmiana numeru szkoły z SP 3 na SP 8. Istotnym momentem w historii szkoły było nadanie imienia szkole – patronem został Władysław Broniewski. Od 1975 roku szkoła posiada swój hymn, który uświetnił wiele uroczystości. Muzykę skomponował nauczyciel muzyki, pan T. Matysiak, a autorką słów jest jedna z uczennic szkoły.

 

Bardzo doniosłym wydarzeniem w dziejach szkoły było ufundowanie w 1984 roku szkole sztandaru przez Komitet Rodzicielski. Natomiast 21 grudnia 1989 roku powstał szkolny radiowęzeł i wyemitowano pierwszą audycję radiową. W latach 1997-1998 nastąpiła modernizacja budynku szkolnego. Wymieniono okna, ocieplono obiekt, wybudowano podjazd.

 

niepelnosprawniWażnym wydarzeniem w  historii szkoły było utworzenie 1 września 1999 roku pierwszej klasy integracyjnej. Dzięki powstaniu takich oddziałów uczniowie niepełnosprawni mają możliwość uczęszczania do szkoły razem z ich zdrowymi rówieśnikami.

 comenius

Także w tym roku uczniowie i nauczyciele rozpoczęli międzynarodową współpracę w ramach projektu Comenius - Sokrates i  wymieniali się doświadczeniami z Grecją, Niemcami i Czechami. Efektem wspólnych działań jest opracowanie i wydanie kalendarza z ilustracjami legend, a także książki z podaniami w języku polskim, niemieckim, greckim i czeskim.

Ciekawą inicjatywą w dziejach SP nr 8 był Charytatywny Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej pomiędzy KS „AMICA” Wronki a FK Jablonec - Czechy. Dochód z tego meczu został przeznaczony na budowę windy osobowej do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

 

 festiwalOd 1998 roku z inicjatywy nauczyciela muzyki nasza szkoła jest organizatorem Festiwalu Piosenki Dziecięcej Ósemka. Biorą w nim udział dzieci ze szkół całego powiatu ziemskiego, ze Świdnicy, od czterech lat także dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych z Wrocławia. Festiwal służy popularyzacji piosenki, integracji na wielu poziomach dzieci ze szkół masowych oraz specjalnych, nabywania umiejętności współdziałania, a ponadto promocji SP 8 i miasta Jeleniej Góry jako wspierającego artystyczne dokonania dzieci i młodzieży.

 

Ze względu na specyfikę placówki począwszy od 16 grudnia 2003 roku w szkole odbywająkonferencje się Konferencje Integracyjne poświęcone problemom integracji. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i pedagodzy jeleniogórskich szkół, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek  integracyjnych, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wykładowcy i studenci Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz najważniejsi goście, czyli nasi prelegenci zajmujący się integracją osób niepełnosprawnych oraz ich problemami: diagnozą, leczeniem, kształceniem, relacjami ze środowiskiem społecznym itd.

 

bezpiecznieOd kilku lat nasza szkoła jest współorganizatorem konkursu  Uczę się bezpiecznie żyć – pierwsza pomoc przedmedyczna”  na etapach szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. W związku z  tym szkoła nawiązała szeroką współpracę z wieloma instytucjami środowiska lokalnego: z Euroregionem Nysa, Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską, GOPR, WOPR, Pogotowiem Ratunkowym i Energią PRO.