Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Projekt - „JESTEM BEZPIECZNY”

1.   CELE PROJEKTU:

 

Cel nadrzędny:  powszechna edukacja na rzecz bezpieczeństwa.

 

Cele szczegółowe:

 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • wdrażanie do zachowań bezpiecznych - promowanie bezpiecznego stylu życia;
 • kształtowanie gotowości i nabycie umiejętności i chęci niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym;
 • nauka oraz doskonalenie umiejętności przywracających podstawowe czynności życiowe człowieka;
 • zapoznanie się z zasadami użytkowania aparatu AED;
 • poznanie i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi i przyrody;
 • przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania czasu wolnego;
 • wdrażanie uczniów do bezpiecznych zachowań na drodze;
 • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego  zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.
 • objęcie edukacją o bezpieczeństwie uczniów i rodziców.

 

2.   CZAS TRWANIA PROJEKTU

 

 • rok szkolny 2017/2018
 • rok szkolny 2018/2019

 

3.   UCZESTNICY PROJEKTU

 

Projekt kierowany jest  uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i ich rodziców.

 

4.   REALIZATORZY

Monika Ramus - koordynator

Jowita Burak – Głowacka

Jolanta Kudraszew

Artur Bajer

 

5.   BLOKI TEMATYCZNE

 •  pierwsza pomoc
 • ogólne zasady bezpieczeństwa na co dzień
 • bezpiecznie na drodze
 • bezpiecznie z prądem

 

6.   ŚRODKI I MATERIAŁY DO REALIZACJI

PROJEKTU

 • filmy instruktażowe
 • fantomy
 • aparat  AED
 • materiały wizualne – piktogramy

 

7.   FORMY PREZENTACJI

 • plastyczna;
 • symulacji;
 • pogadanka;
 • prelekcja;
 • pokaz – inscenizacja;
 • zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez ćwiczenia;
 • krzyżówki, rozsypanki  wyrazowe;
 • praca w grupach;
 • spotkania z przedstawicielami służb ratowniczych;

 

8.   PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

 • zajęcia  tematyczne w klasach – cały okres trwania projektu
 • pedagogizacja rodziców podczas  zebrań oraz otwartych wtorków;
 • pokazy RKO  na przerwach  międzylekcyjnych - cały okres trwania projektu
 • tydzień bezpieczeństwa (spotkania ze służbami ratowniczymi) - czerwiec
 • ulotkowanie o zasadach bezpieczeństwa – bezpieczne ferie i wakacje -  luty i czerwiec;
 • zajęcia pokazowe podczas Festynu Rodzinnego;
 • prelekcja z pokazem uświadamiających filmów o prądzie;
 • konkurs wiedzy o bezpieczeństwie – czerwiec;
 • konkurs plastyczny – maj
 • konkurs na hasło dotyczące bezpieczeństwa – maj.

 

9.   EWALUACJA PROJEKTU

 • konkurs wiedzy i umiejętności;
 • praktyczne sprawdziany; 

 

Realizatorzy projektu :

 

Monika Ramus – koordynator 

Jowita Burak – Głowacka        

Jolanta Kudraszew                  

Artur Bajer                                

ZAKRES TEMATYCZNY

W naszej szkole podczas długich przerw miały miejsce zajęcia pokazowe oraz ćwiczenia praktycznych umiejętności resuscytacji krążeniowo – oddechowej z zastosowaniem fantomów oraz aparatu  AED.

  link do galerii na stronie

Podczas wywiadówek i otwartych wtorków organizowane były otwarte zajęcia dla rodziców - pokazy udzielania pierwszej pomocy.

link do galerii na stronie