Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze jest jednym z 6 na Dolnym Śląsku beneficjentów projektu edukacyjnego Erasmus +.


Zespól pracowników szkoły aplikował o dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej". Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia. Złożony wniosek został bardzo wysoko oceniony i uzyskał 92 punkty na 100 możliwych. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Pabian, nauczycielka języka angielskiego. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z UE pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi oraz innowacyjnymi metodami nauczania i zarządzania placówką oświatową a także poszerzenia wiedzy z zakresu pracy w uczniem o specjalnych potrzebach. Dofinansowanie obejmuje również przygotowanie językowe wyjeżdżających nauczycieli w postaci intensywnego kursu języka angielskiego metodą Direct English.

W zeszłym tygodniu 6 nauczycieli wróciło już z pierwszego szkolenia w Portugalii zatytułowanego „Special Needs the challenge of inclusion". Jak informuje dyrektor szkoły, pani Maria Silbert-Salabura-uczestniczka szkolenia, poznanie nowych metod i form pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym pozwala otworzyć się na nowe możliwości, spojrzeć na pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez inny system edukacyjny i warunki nauczania. Tego właśnie dotyczyło szkolenie.

Pozostałe szkolenia zaplanowane są w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii a także na Malcie i wszystkie przyczynią się do wzrostu Wymiaru Europejskiego instytucji. Działania zaplanowane w projekcie pociągają za sobą europejską wartość dodaną czyli międzynarodową współpracę z innymi uczestnikami szkoleń, poznanie kultury i tradycji oraz systemów edukacyjnych krajów europejskich, podnoszą zaangażowanie i motywację nauczycieli do pracy a także pozytywnie wpływają na system pracy szkoły i relacje na linii nauczyciel-uczeń, szkoła-rodzic.

Koordynator projektu: Magdalena Pabian

 

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.portalik24.pl/home-page/informacje/6759-erasmus-w-szkole-podstawowej-nr-8