Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze jest jednym z 6 na Dolnym Śląsku beneficjentów projektu edukacyjnego Erasmus +.


Zespól pracowników szkoły aplikował o dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej". Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia. Złożony wniosek został bardzo wysoko oceniony i uzyskał 92 punkty na 100 możliwych. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Pabian, nauczycielka języka angielskiego. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z UE pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi oraz innowacyjnymi metodami nauczania i zarządzania placówką oświatową a także poszerzenia wiedzy z zakresu pracy w uczniem o specjalnych potrzebach. Dofinansowanie obejmuje również przygotowanie językowe wyjeżdżających nauczycieli w postaci intensywnego kursu języka angielskiego metodą Direct English.

W zeszłym tygodniu 6 nauczycieli wróciło już z pierwszego szkolenia w Portugalii zatytułowanego „Special Needs the challenge of inclusion". Jak informuje dyrektor szkoły, pani Maria Silbert-Salabura-uczestniczka szkolenia, poznanie nowych metod i form pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym pozwala otworzyć się na nowe możliwości, spojrzeć na pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez inny system edukacyjny i warunki nauczania. Tego właśnie dotyczyło szkolenie.

Pozostałe szkolenia zaplanowane są w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii a także na Malcie i wszystkie przyczynią się do wzrostu Wymiaru Europejskiego instytucji. Działania zaplanowane w projekcie pociągają za sobą europejską wartość dodaną czyli międzynarodową współpracę z innymi uczestnikami szkoleń, poznanie kultury i tradycji oraz systemów edukacyjnych krajów europejskich, podnoszą zaangażowanie i motywację nauczycieli do pracy a także pozytywnie wpływają na system pracy szkoły i relacje na linii nauczyciel-uczeń, szkoła-rodzic.

Koordynator projektu: Magdalena Pabian

 

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.portalik24.pl/home-page/informacje/6759-erasmus-w-szkole-podstawowej-nr-8

*KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO wrzesień – styczeń 2015*

Jednym z głównym celów projektu Erasmus + „Niech Wypowie Język Co wymyśli Głowa’ jest podniesienie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli i pracowników szkoły. W porozumieniu z dyrektorem panią Marią Silbert-Salaburą, koordynator projektu pani Magdalena Pabian zorganizowała kurs języka angielskiego. Kurs odbywa się w Centrum Językowym w Jeleniej Górze.

 

Szkolenie realizowane jest w 2 grupach zaawanasowana. Umiejętności językowe uczestników zdiagnozowane zostały przed rozpoczęciem szkolenia. Grupy złożone zostały z osób o zbliżonych umiejętnościach językowych. Kurs potrwa  50 godzin lekcyjnych. Część zajęć prowadzona jest metodą bezpośrednią (Direct English). Słuchacz pracuje z podręcznikiem, dysponuje płytą z nagraniami i dostępem do platformy e-learningowej z ćwiczeniami i testami. Zajęcia wzbogacone są o konwersacje dotyczące tematyki edukacyjnej.

50 godzin szkoleniowych, wzbogaconych zostało o moduł pn. Efektywny angielski.

 

Grupa spędziła weekend w środowisku anglojęzycznym [Karpacz, Villa Vega]. Od piątkowego popołudnia do niedzielnego, wszystko odbywało się w języku angielskim, myśli przestawiły się na język angielski. Grupa zrealizowała tam ponad 12 jednostek dydaktycznych, a ponadto to cały czas posługiwała się językiem angielskim w rozmowach, grach i zabawach integracyjnych, dyskusjach i przy posiłkach.

 

 

„Pracowicie spędzony ranek z niezwykle energetyczną grupą na moich autorskich warsztatach "Keep Calm & Speak English for Beginners". Dziękuję za zaproszenie. Była MOC "

Maja Mejsner

 

Opracowała: Magdalena Pabian

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze znalazła się w małym gronie sześciu szkół na Dolnym Śląsku, które właśnie rozpoczęły udział w międzynarodowym projekcie „Erasmus+”


Czym jest „Erasmus+”? W dużym skrócie jest to projekt, w którym mogą wziąć udział placówki oświatowe z całej Unii Europejskiej, a celem działań odbywających się w ramach projektu jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej. A jak można to osiągnąć? Chociażby poprzez udział jej pracowników w kilkudniowych kursach i szkoleniach, podczas których będą mogli podnieść własne kompetencje zawodowe.
Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Malta i Włochy – do tych krajów wyjadą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8, aby odbyć intensywne szkolenia z zakresu m.in. nauczania języków obcych oraz pracy z uczniami i uczennicami o różnym typie niepełnosprawności. Szkoła Podstawowa nr 8 jest bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi.
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 mają więc wyjątkową okazję, aby dzięki wyjazdom szkoleniowym poznać nowoczesne oraz innowacyjne metody nauczania, a także sposoby zarządzania placówką oświatową. Wart uwagi jest również fakt, że jest to kolejna możliwość pogłębienia współpracy międzynarodowej z innymi szkołami w Europie, bowiem szkoła z Zabobrza kolejny już raz bierze udział w międzynarodowym projekcie, co wyróżnia ją na mapie dolnośląskich placówek oświatowych. Tym razem realizacja projektu „Erasmus+” odbywa się pod hasłem „Niech wypowie język, co wymyśli głowa”.
Jak informuje koordynatorka projektu, pani Magdalena Pabian, w projekcie weźmie udział 26 nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej. Połowa to nauczyciele dyplomowani z długoletnim stażem i doświadczeniem. Wszyscy posiadają tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciele ukończyli studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne nadające im dodatkowe uprawnienia zawodowe. W projekcie będzie uczestniczyć: 3 językowców, 16 przedmiotowców, 4 pedagogów specjalnych, 1 dyrektor, 2 wicedyrektorów.
Nie pozostaje chyba nic innego, jak pogratulować i życzyć powodzenia w realizacji projektu. Czekamy na efekty.


Artykuł pochodzi ze strony http://www.nj24.pl/article/wazny-projekt