Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rekrutacja do  pierwszej klasy w SP 8 w roku szkolnym 2018/2019 odbywa się do 2 oddziałów ogólnodostępnych i 1 oddziału integracyjnego. Rekrutacja dzieci spoza obwodu SP 8 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się poza systemem elektronicznym. Jednak należy zalogować się do swojej szkoły obwodowej. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do SP 8. Rekrutacja dzieci z obwodu SP 8 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się elektronicznie.

 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1305.2018.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 30 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły


L.p

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20 kwietnia 2018 r. godz. 8.00 do 4 maja 2018 r. godz.13.00

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 8 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 maja 2018 r. godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 maja 2018 r. godz. 9.00 do 25 maja 2018 r. do godz. 13.30

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 maja 2018 r. godz. 08.00

 

Terminy przeprowadzania uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

L.p

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 czerwca 2018 r. godz. 8.00 do 12 sierpnia 2018 r.

do godz.14.00

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 14 sierpnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 sierpnia 2018 r. godz.10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 sierpnia 2018 r. godz.10.00