Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROJEKTU PARTNERSKIEGO

„ARTYSTYCZNA INTEGRACJA ÓSEMEK”

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

W projekcie wdrożone zostały nowe elementy w sposobie prowadzenia zajęć artystycznych, nowe treści oraz sposoby organizacji pracy. Projekt otworzył możliwości wymiany informacji i wspólnego motywowania się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nauczycieli i dzieci w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych.    

Udział w projekcie wpłynął na podwyższenie własnej samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących umiejętności, promocję naszej placówki w mieście partnerskim. Uczestnicy projektu nabyli  nowych umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie, rozszerzyli swoje horyzonty, otwartość na drugiego człowieka.

            W ciągu roku szkolnego zrealizowano:

1.      Kolędowy Koncert Ósemek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze

2.      Integracyjne warsztaty muzyczne z wykorzystaniem pełnego instrumentarium Orffa oraz bum, bum rurek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze – film z przeprowadzonych zajęć uświetnił Konferencję Integracyjną 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze

3.      Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze w obecności władz miast na Konferencji Integracyjnej

4.      Wiosenny Koncert 18.05.2017 z udziałem Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki, zespołu tanecznego „Junior Dance” z naszej placówki– SP 8 w Świdnicy

5.      Warsztaty instrumentalne dla uczniów SP 8 w Świdnicy na instrumentarium Orffa oraz zajęcia z zakresu budowy instrumentów dętych drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem klarnetu 18.05.2017

6.       Wycieczka kulturalna po mieście partnerskim (Świdnica) dla uczniów naszej szkoły – 18.05.2017

 

 

                                                                                                          Podsumowała:

                                                                                                          Anna Szewczuk