Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROJEKTU PARTNERSKIEGO

„ARTYSTYCZNA INTEGRACJA ÓSEMEK”

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W projekcie bierze udział Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy oraz nasza placówka.

W pierwszym semestrze wprowadzane były nadal nowe elementy w sposobie prowadzenia zajęć artystycznych, nowe treści oraz sposoby organizacji pracy. Wymieniamy na bieżąco informacje dotyczące m.in. wspólnego motywowania się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nauczycieli i dzieci w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych.    

            W ciągu I semestru roku szkolnego 2017/2018 zrealizowano przede wszystkim duże wydarzenia:

 1.       Międzyszkolny Festiwal Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy – 3.10.2017 – udział uczniów naszej placówki 
 2.         Spotkanie projektowe  - wymiana doświadczeń w prowadzeniu zespołów wokalnych – 4.11.2017 (sobota) w Świdnicy – nauczyciele szkół partnerskich
 3.         Spotkanie projektowe dotyczące realizacji Koncertu Kolęd i Pastorałek w Świdnicy – 16.12.2017 (sobota) w Świdnicy – nauczyciele szkół partnerskich
 4.         Koncert Kolęd i Pastorałek z zaproszeniem władz miasta w Sali Widowiskowej I LO w Świdnicy. – 10.01.2018 (koncert popołudniowy) – uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich

 

W II półroczu położono nacisk na większą wymianę doświadczeń nauczycieli muzyki. W tym zakresie odbyły się warsztaty na terenie Świdnicy i Jeleniej Góry.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy uczestniczyli także 15 czerwca w Impresjach Plastycznych „Wspólnie w twórczy świat” na terenie naszej placówki.

 

Podsumowała:

Anna Szewczuk

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROJEKTU PARTNERSKIEGO

„ARTYSTYCZNA INTEGRACJA ÓSEMEK”

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

W projekcie wdrożone zostały nowe elementy w sposobie prowadzenia zajęć artystycznych, nowe treści oraz sposoby organizacji pracy. Projekt otworzył możliwości wymiany informacji i wspólnego motywowania się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nauczycieli i dzieci w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych.    

Udział w projekcie wpłynął na podwyższenie własnej samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących umiejętności, promocję naszej placówki w mieście partnerskim. Uczestnicy projektu nabyli  nowych umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie, rozszerzyli swoje horyzonty, otwartość na drugiego człowieka.

            W ciągu roku szkolnego zrealizowano:

1.      Kolędowy Koncert Ósemek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze

2.      Integracyjne warsztaty muzyczne z wykorzystaniem pełnego instrumentarium Orffa oraz bum, bum rurek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze – film z przeprowadzonych zajęć uświetnił Konferencję Integracyjną 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze

3.      Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze w obecności władz miast na Konferencji Integracyjnej

4.      Wiosenny Koncert 18.05.2017 z udziałem Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki, zespołu tanecznego „Junior Dance” z naszej placówki– SP 8 w Świdnicy

5.      Warsztaty instrumentalne dla uczniów SP 8 w Świdnicy na instrumentarium Orffa oraz zajęcia z zakresu budowy instrumentów dętych drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem klarnetu 18.05.2017

6.       Wycieczka kulturalna po mieście partnerskim (Świdnica) dla uczniów naszej szkoły – 18.05.2017

 

 

                                                                                                          Podsumowała:

                                                                                                          Anna Szewczuk

PROJEKT PARTNERSKI

„ARTYSTYCZNA INTEGRACJA ÓSEMEK”

 

ZARYS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 Idea powstania projektu jest skutkiem przemyśleń i podsumowań pracy artystycznej szkół SP 8 w Jeleniej Górze i SP 8 w Świdnicy. Niezobowiązująca współpraca obu placówek nawiązała się kilka lat wcześniej – dzieci wspólnie uczestniczyły w wydarzeniach takich jak Festiwal Kolęd i Pastorałek w Świdnicy oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej w Jeleniej Górze. Obie szkoły osiągają bardzo duże sukcesy w dziedzinie muzyki i plastyki, są zauważane na terenie miast macierzystych oraz poza ich granicami. Obie placówki mają także doświadczenia w promowaniu artystycznym dzieci i młodzieży. Szkoły były głównymi organizatorami wielu projektów obejmujących całe województwo (m.in. wspomniane konkursy), realizują projekty międzynarodowe, uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, województwa i kraju.

 

DOŚWIADCZENIE PARTNERÓW W DZIEDZINIE ARTYSTYCZNEJ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

Zespół wokalny Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze uczestniczył w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów  Szkolnych i uzyskał tytuł laureata oraz szczególne wyróżnienie jury przeglądów chóralnych w Legnicy tzw. Małej Wratislavii Cantans. Chór wyśpiewał i wygrał wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd  i Pastorałek. Początki zespołu sięgają roku 1991.  Soliści uzyskują wysokie wyniki na konkursach i festiwalach m.in. w tym roku szkolnym na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek wyśpiewali I i III miejsce oraz wyróżnienia.

Szkoła ma do zaoferowania dzieciom także nowatorskie metody pracy w dziedzinie muzyki m.in. Detleva Cramera z Berlina w prowadzeniu zespołów na instrumentarium Orffa. Od 2008 roku istnieje Integracyjny Zespół Instrumentalny „Canto”. Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce wykorzystuje innowacyjną metodę integracji w myśl zasady „Muzyka nie zna granic”.  Uczniowie, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni, uzyskują także liczne nagrody i wyróżnienia w dziedzinie muzyki. Do jednych z najważniejszych należy wymienić III miejsce ucznia z uszkodzonym słuchem (w stopniu umiarkowanym!) na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota nutka”. Zespoły prowadzone w SP 8 w Jeleniej Górze koncertowały, do tej pory,  nie tylko w Polsce ale i za granicą m.in. na terenie Niemiec, Czech. W naszych zajęciach uczestniczyli m.in. nauczyciele z Turcji, Grecji, Słowenii, Holandii, Anglii, Chorwacji, Hiszpanii w ramach międzynarodowego programu  Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Zespół wywołał też wielkie poruszenie w trakcie wręczania szkole aktu przyjęcia do „Klubu Przodujących Szkół” w Polce 17.11.2009 roku.
W placówce od lat prowadzone są także zespoły taneczne, zauważane nie tylko w trakcie wydarzeń szkolnych, ale i na przeglądach tanecznych m.in. we Wrocławiu – wielokrotnie zdobywają najwyższe noty i uznanie jurorów.

Szkoła może się także pochwalić realizacją innowacyjnego programu autorskiego w dziedzinie muzyki, który był realizowany od 1996 do 2006 roku.

Wielki sukces szkoły to także realizacja piętnastu edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Ósemka”, w którym uczestniczyły dzieci sprawne i niepełnosprawne. Szkoła współpracowała przez szereg lat w tym zakresie nie tylko ze szkołami miasta macierzystego, powiatu, ale gościła także dzieci m.in. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych z Wrocławia, z SP 8 w Świdnicy. Ostatnia edycja miała wymiar międzynarodowy.

 Równie wielkie osiągnięcia uczniowie jeleniogórskiej ósemki uzyskują w dziedzinie plastycznej. Często stają na „podium” w konkursach powiatowych, ogólnopolskich czy  międzynarodowych. Szkoła jest pomysłodawcą Integracyjnych Impresji Plastycznych „Wspólnie w twórczy świat”, które ukazują możliwości rozwoju wszystkich dzieci w dziedzinie twórczości oraz udowodniają  że artysta może się objawić w każdym człowieku. Z roku na rok coraz więcej dzieci sprawnych i niepełnosprawnych uczestniczy w przedsięwzięciu.   

Ze względu na integracyjny charakter placówki służy ona pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją i pracą z uczniami o specjalnych i specyficznych problemach edukacyjnych. Szkoła od lat jest organizatorem Konferencji Integracyjnych.

Placówka od wielu lat realizuje z powodzeniem międzynarodowe projekty unijne w tym Comenius, Erasmus.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze ściśle współpracuje m.in. z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, Filharmonią Dolnośląską, Osiedlowym Domem Kultury, Biurem Wystaw Artystycznych, Szkolą Muzyczną I i II stopnia, Szkołą Podstawową Nr 1 w Kowarach.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W ŚWIDNICY

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy posiada w swoim dorobku porównywalne osiągnięcia w dziedzinie wokalnej. Wielokrotnie chór, który działa od 1998 roku, był m.in. laureatem Międzynarodowych Przeglądów Chóralnych Pogranicza Polsko – Czeskiego, soliści zdobywali najwyższe lokaty na przeglądach wokalnych międzyszkolnych, powiatowych czy ogólnopolskich. SP 8 w Świdnicy zdobywała także wysokie lokaty na Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Ósemka” m.in. grand prix XII edycji. Szkoła może pochwalić się organizacją Konkursu Kolęd i Pastorałek, który obejmował swoim zasięgiem całe województwo.   

Placówka ma do zaoferowania dzieciom także nowatorskie metody pracy w dziedzinie muzyki m.in. z wykorzystanie bum bum rurek czy też flażoletów.

Sukcesy szkoły w dziedzinie artystycznej w ostatnich latach:

 • IX Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek BOLKÓW 2013- GRAND PRIX chóru
 • XIV konkurs "Widokówka ze Świdnicy"- nagroda i wyróżnienie
 • "Świat pszczół" konkurs plastyczny- wyróżnienie
 • "Barwy niepodległości"  konkurs plastyczny- wyróżnienie
 • "Góry moja pasja"  konkurs plastyczny- III miejsce
 • XV Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie (zasięg wojewódzki) - chór wyróżnienie, soliści I miejsce, III miejsce, 2 wyróżnienia
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Mama, tata i ja oszczędzamy energię" II miejsce
 • XIX Konkurs Piosenki "Wygraj sukces" etap rejonowy- wyróżnienie
 • XI Dolnośląski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Przebój z jajem"- wyróżnienie
 • "Niebezpieczne sytuacje w szkole- jak im zapobiegać"(plastyczny) - 2 wyróżnienia
 • XVI Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie- chór i zespół wokalny wyróżnienia, solista III miejsce
 • XI Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek BOLKÓW 2015- chór , zespół wokalny i solista wyróżnienia
 • XXIII Przegląd Piosenki Turystycznej i ekologicznej "Na szlaku"- wyróżnienie zespołu wokalnego
 • XXIV Przegląd Piosenki Turystycznej i ekologicznej "Na szlaku"- 2 zespoły wokalne i solista wyróżnienia
 • "Barwy niepodległości"  konkurs plastyczny- 3 wyróżnienia
 • XIII Dolnośląski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Przebój z jajem"- soliści nagroda i wyróżnienie, zespół wokalny wyróżnienie
 • XVII Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie- chór I miejsce, zespół wokalny III miejsce
 • Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek ATRIUM 2016 w Legnicy-chór I miejsce
 • XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej Legnica 2016 soliści III miejsce, 3 wyróżnienia
 • VI Festiwal Piosenki Dziecięcej "FANTAZJA" w Szczawnie Zdroju - solista III miejsce
 • I Dziecięcy Festiwal Muzyczny "BARKA RADOŚCI"- zespół taneczny kl.2 III miejsce, zespół wokalny III miejsce
 • II Dziecięcy Festiwal Muzyczny "BARKA RADOŚCI" -zespół wokalny II miejsce
 •  Międzyszkolny Konkurs Piosenki w Języku Angielskim- duet II miejsce

Placówka współpracuje z Parafią św. Andrzeja Boboli, Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Świdnicy, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, III Liceum Ogólnokształcącym, Domem Dziennym "SENIOR-WIGOR". Obecnie szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem koncertu w Teatrze Miejskim "Śpiewająca Świdnica"

 Obydwie szkoły realizują także mnóstwo imprez i uroczystości kulturalnych nie tylko na terenie swoich placówek, są zauważalne w miastach dzięki intensywnej działalności koncertowej. Podsumowując, obydwie placówki mają bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu i promowaniu różnorodnych działań artystycznych.

 Koordynatorem działań artystycznych w jeleniogórskiej ósemce od 1990 roku jest pani Anna Szewczuk, a w świdnickiej, także od 1990 roku, pani Kamilla Banaszczyk.

 

KONCEPCJA, CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Założeniem projektu jest nadanie pracy pedagogicznej innego kształtu, aby nauczanie i uczenie się miało wartość dobrze zrealizowanej sztuki artystycznej na szerszej płaszczyźnie ze szkołą partnerską. Jednym z głównych założeń jest także wymiana doświadczeń nauczycieli i realizacja wspólnych przedsięwzięć. To także wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie ona niesie,  rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację artystyczną, usatysfakcjonowanie młodych wykonawców, zdobycie przez nich doświadczenia, odwagi do prezentowania siebie, swojej szkoły, miasta.

Działania w programie to krok w kierunku motywacji dziecka do tego, aby z chęcią realizowało swoje pomysły, marzenia. To ukłon w stronę twórczości, która w późniejszym czasie będzie miał wpływ na wszechstronny rozwój osobowości, a następnie zaangażuje dziecko w życie kulturalne miasta i kraju. To także dla młodego artysty poczucie spełnienia, rozwój, pasja, osobiste zaangażowania. Działania na większą skalę to wyjście naprzeciw szeroko pojętej kulturze, która ma olbrzymi wpływ na społeczeństwo, pod warunkiem, że ono ją w jakimś stopniu zrozumie i ukształtuje. To także „wyrobienie” w każdym dziecku smaku artystycznego. 

Rola nauczycieli w projekcie jest szczególna od wsparcia m.in. dzieci, po realizację wspólnych pomysłów, wymianę doświadczeń i organizację różnorodnych działań.

Projektowi towarzyszą następujące cele:

 • integracja między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi,
 • kształtowanie  poprzez działalność artystyczną osobowości dziecka – otwarcie go na drugiego człowieka,
 • nauka tolerancji i wzajemnego zrozumienia,
 • zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń,
 • przełamywanie psychologicznych barier i ukazanie twórczych możliwości osób (w tym niepełnosprawnych),
 • doskonalenie znanych i poznawanie nowych technik działalności artystycznej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, stworzenie możliwości rozwijania uzdolnień w dziedzinach artystycznych,
 • kształtowanie indywidualności artystycznych,
 • rozwijanie empatii oraz umiejętności dzielenia się własnymi refleksjami;
 • integracja środowisk,
 • pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno,
 • wyrażanie odczuć w formie artystycznej,
 • znalezienie i uzyskiwanie większej skuteczności działania na polu artystycznym
 • propagowanie projektu jako nowatorskiej metody pracy ucznia i z uczniem, przełamywania barier
 • wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w każdej ze szkół


Aktywny udział w projekcie zaspokoi aspiracje uczestników do pełnego, godnego i wartościowego obcowania ze sztuką, a także rozwinie umiejętności do przejawiania i podejmowania inicjatywy. Chcemy także udowodnić, że sztuka nie dzieli a łączy bez względu na sprawności czy dysfunkcje.

Dzięki projektowi może zaistnieć nie tylko współpraca szkół, ale i miast na płaszczyźnie partnerskiej, które w specyficzny sposób będą wspierać artystyczne dokonania placówek. To także wzajemna promocja, możliwości uczestniczenia w propozycjach kulturalnych każdego z miast, które ukażą szkołom partnerskim (nie tylko dzieciom, nauczycielom ale i rodzicom) wachlarz możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym danego miasta.

SPOSÓB REALIZACJI I EWALUACJA PROJEKTU

Projekt w dalszej części przewiduje organizację różnorodnych warsztatów m.in. wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, plastycznych oraz wymianę dzieci. Poprzez takie działanie przewidywany jest coraz lepszy warsztat umiejętności dzieci i nauczycieli (m.in. w dziedzinie organizatorskiej). Praca da możliwości poznawania nowych, ciekawszych i trudniejszych zadań, a efekty będą dawać dużo satysfakcji z podjętego wyzwania i wspólnie osiągniętego celu. Działanie dzieci w wieku szkolnym może stać się ważnym czynnikiem rozwoju ich wrażliwości i wyobraźni, sposobem organizowania czasu wolnego, skutecznym środkiem wychowawczym, uczy także systematyczności i odpowiedzialności. Doświadczenia artystyczne w wieku szkolnym mogą być ważnym elementem ukształtowania się potrzeby kontaktu ze sztuką i świadomego jej odbioru w dorosłym życiu.

Dodatkowym zadaniem projektu jest także realizacja szeroko pojętego muzykowania, które w specyficzny sposób usprawnia umysł. Podstawą są wyniki badań dr Melissy Maguire z Centrum Badań nad Mózgiem w Yorkshire. Dr Melissa Maguire badała wpływ wykształcenia muzycznego na mózg i stwierdziła, że nauka gry na instrumencie w dzieciństwie może zmienić jego anatomię. Zauważono powiększenie kory mózgowej. Podobny fakt stwierdza się przy realizacji zadań wokalnych. Muzykowanie aktywuje obie półkule mózgu: "muzyczną - prawą, i bardziej logiczną - lewą". Sprowokowanie ich do współpracy wymaga zwiększenia komunikacji w obrębie ciała modzelowatego, silnie rozwiniętego spoidła mózgu łączącego obie półkule. To jest czynnik, który także będzie wyróżniał projekt partnerski.

Prezentacja swoich umiejętności przed publicznością to także nagroda dla dzieci. W ten sposób zobaczą sens swojego działania i będą realizowały siebie. Ten sposób pracy z dziećmi nie zawęża się jedynie do twórczego działania w dziedzinie sztuki, ale rozbudzenie pomysłowości, myślenia i innych idących za tym umiejętności będzie przekładało się na uczenie się i działanie w innych momentach edukacyjnych.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY DLA KAŻDEJ SZKOŁY:

 • poszerzenie współpracy o szkołę partnerską w innym mieście (Świdnica – Jelenia Góra)
 • szeroka promocja działań placówki nie tylko na terenie swojego miasta,
 • rozwijanie talentów uczniów w celu reprezentacji szkoły we wspólnych przedsięwzięciach,
 • poszerzenie działań artystycznych, dydaktycznych  i wychowawczych szkoły,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • rozwój zajęć pozaszkolnych, zorganizowanie czasu wolnego,
 • stworzenie kulturalnych, pozytywnych wzorców,
 • szersza współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz miasta partnerskiego,
 • tworzenie wspólnych działań kulturalnych na terenie poszczególnych placówek, miast,
 • wymiana dzieci i nauczycieli,
 • wzrośnie zainteresowanie władz lokalnych realizacją projektu - inaczej spojrzą one na szkolę, jej możliwości oraz zdolność do samodzielnego kreowania wydarzeń wzmacniających jej potencjał edukacyjny

 

EFEKTY DLA UCZNIA:

Projekt:

 • pozwoli na uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności artystycznych,
 • da dzieciom możliwość wypowiadania się w swój własny sposób poprzez artystyczne dokonania,
 • będzie angażował wszystkie sfery osobowości dziecka w nim uczestniczącego,
 • będzie wspomagał rozwój dziecka (w tym dzieci niepełnosprawnych) i sprzyjał  kształtowaniu wyobrażeń i myślenia twórczego,
 • da każdemu dziecku odczuć, że to co tworzy jest potrzebne i przydatne,
 • pozwoli aby efekty swojej pracy dzieci mogły oglądać na różnych płaszczyznach – m.in. prace plastyczne, analiza zdjęć, filmy, nagrania,
 • pozwoli na poznanie nowych kolegów i koleżanek ze szkoły partnerskiej,
 • zapozna dziecko z dziedzictwem kulturowym nowego miasta i regionu.

PLANOWANE DZIAŁANIA DO REALIZACJI NA ROK 2017:

 1. Kolędowy Koncert Ósemek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze
 2. Integracyjne warsztaty muzyczne z wykorzystaniem pełnego instrumentarium Orffa oraz bum, bum rurek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze – film z przeprowadzonych zajęć uświetni Konferencję Integracyjną 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze
 3. Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze w obecności władz miast na Konferencji Integracyjnej
 4. Warsztaty plastyczne „Wielkanocne cudeńka” w SP 8 w Świdnicy połączone z wymianą dzieci z klasy piątej i szóstej. Wycieczka kulturalna po mieście partnerskim – kwiecień 2017
 5. Realizacja wspólnego koncertu „Dla Mamy i Taty” na przełomie maja i czerwca 2017 roku
 6. Udział szkół w imprezie kulturalnej „Śpiewająca Świdnica” – czerwiec 2017
 7. Prezentacja solistów SP 8 ze Świdnicy na Festynie Rodzinnym w SP 8 w Jeleniej Górze – czerwiec 2017.
 8. Udział dzieci z SP 8 z Jeleniej Góry w Festiwalu Piosenki Kawalerów Orderu Uśmiechu w SP 8 w Świdnicy – wrzesień 2017 
 9. Warsztaty plastyczne z kalkografu w SP 8 w Jeleniej Górze połączone z wymianą dzieci z klasy piątej i szóstej. Wycieczka kulturalna po mieście partnerskim – na przełomie września i października 2017
 10. Udział SP 8 ze Świdnicy w projekcie integracyjnym „Patriotyczne Nuty” realizowanym od kilku lat w jeleniogórskiej ósemce, w listopadzie 2017 roku.
 11. Koncert Kolęd i Pastorałek w SP 8 w Świdnicy – grudzień 2017

OGÓLNE PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia potencjału drzemiącego w uczestnikach w każdym wieku. W projekcie wdrożone zostaną nowe elementy w sposobie nauczania, nowe treści zajęć, sposoby organizacji pracy. Będzie miało to wpływ na podniesienie jakości oraz poziomu proponowanych działań. Wyniesione doświadczenia mogą posłużyć także jako podstawa do rozszerzenia współpracy na inne obszary. Projekt otworzy również możliwość wymiany informacji i wspólnego motywowania się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nauczycieli i dzieci.    

Udział w projekcie wpłynie na podwyższenie własnej samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących umiejętności, co w przyszłości może mieć istotny wpływ na m.in. na promocję szkoły, instytucji partnerskich, miast, regionów. Uczestnicy projektu nabędą, przede wszystkim,  nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie, rozszerzą swoje horyzonty, otwartość na drugiego człowieka.

            Dzięki realizowanemu projektowi wzrośnie atrakcyjność szkół dla jej potencjalnych uczniów, którzy będą mogli liczyć na kontynuację przedsięwzięcia czy też udział w podobnych działaniach w przyszłości. 

                                                                                                                     

 

                                                                                                          Opracowała:

                                                                                                          Anna Szewczuk