Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KONCERT MONIUSZKOWSKI W ŚWIDNICY

6 czerwca 2019 odbył się w Świdnicy uroczysty Koncert Moniuszkowski będący podsumowaniem Projektu Moniuszkowskiego w ramach „Artystycznej Integracji Ósemek”. Każda ze szkół uczestniczących w nim przygotowała program z arcydziełami Stanisława Moniuszki z okazji ogłoszonego w Polsce Roku Moniuszkowskiego. Wystąpili soliści i zespoły z obu partnerskich szkół.

Na stronie SP 8 w Świdnicy jest także relacja z wydarzenia pod adresem: https://nw.sp8.net.pl/index.php/aktualnosci/3863-koncert-poswiecony-tworczosci-stanislawa-moniuszki

Podziękowaniom nie było końca. Wszystkim koncert się podobał. Dyrektor SP 8 w Świdnicy pani Małgorzata Gryń – Chlebicka przekazała pozdrowienia Dyrekcji naszej placówki, całemu gronu pedagogicznemu, rodzicom i dzieciom. Z ramienia naszej szkoły podobnie serdecznie pozdrowił i podziękował przewodniczący Rady Rodziców pan Mariusz Synówka. 

  link do galerii na stronie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROJEKTU PARTNERSKIEGO

„ARTYSTYCZNA INTEGRACJA ÓSEMEK”

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

W projekcie wdrożone zostały nowe elementy w sposobie prowadzenia zajęć artystycznych, nowe treści oraz sposoby organizacji pracy. Projekt otworzył możliwości wymiany informacji i wspólnego motywowania się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nauczycieli i dzieci w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych.    

Udział w projekcie wpłynął na podwyższenie własnej samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących umiejętności, promocję naszej placówki w mieście partnerskim. Uczestnicy projektu nabyli  nowych umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie, rozszerzyli swoje horyzonty, otwartość na drugiego człowieka.

            W ciągu roku szkolnego zrealizowano:

1.      Kolędowy Koncert Ósemek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze

2.      Integracyjne warsztaty muzyczne z wykorzystaniem pełnego instrumentarium Orffa oraz bum, bum rurek – 23.01.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze – film z przeprowadzonych zajęć uświetnił Konferencję Integracyjną 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze

3.      Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 24.03.2017 w SP 8 w Jeleniej Górze w obecności władz miast na Konferencji Integracyjnej

4.      Wiosenny Koncert 18.05.2017 z udziałem Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego „Canto”, solistów Studia Piosenki, zespołu tanecznego „Junior Dance” z naszej placówki– SP 8 w Świdnicy

5.      Warsztaty instrumentalne dla uczniów SP 8 w Świdnicy na instrumentarium Orffa oraz zajęcia z zakresu budowy instrumentów dętych drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem klarnetu 18.05.2017

6.       Wycieczka kulturalna po mieście partnerskim (Świdnica) dla uczniów naszej szkoły – 18.05.2017

 

 

                                                                                                          Podsumowała:

                                                                                                          Anna Szewczuk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROJEKTU PARTNERSKIEGO

„ARTYSTYCZNA INTEGRACJA ÓSEMEK”

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W projekcie realizowane są nadal nowe elementy w sposobie prowadzenia zajęć artystycznych, nowe treści oraz sposoby organizacji pracy. Projekt otworzył możliwości wymiany informacji i wspólnego motywowania się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nauczycieli i dzieci w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych.  W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 rozszerzono go na udział szkoły partnerskiej w przedsięwzięciu edukacyjnym „Patriotyczne Nuty”, który jest prowadzony w naszej placówce od kilku lat. SP 8 ze Świdnicy realizowała nasz projekt na swoich zajęciach i wytypowana klasa VI b przyjechała do Jeleniej Góry. Uczniowie szkoły partnerskiej uczestniczyli także w konkursie towarzyszącym projektowi na najciekawszą prezentację multimedialną „Wolność, Godność, Niepodległość”.  W II semestrze zrealizowano wspólnie „Projekt Moniuszkowski”, którego finałem był uroczysty koncert wieczorny w Świdnicy 6 czerwca 2019 roku. Uroczystość w całości poświęcona była Stanisławowi Moniuszce z okazji ogłoszonego w Polsce Roku Moniuszkowskiego. 

 Udział w całym projekcie wpłynął na podwyższenie własnej samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących umiejętności, promocję naszej placówki w mieście partnerskim. Uczestnicy projektu nabyli  nowych umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie, rozszerzyli swoje horyzonty, otwartość na drugiego człowieka.

Reasumując w roku szkolnym 2018/2019:

1.      Zrealizowano projekt patriotyczny w naszej i partnerskiej szkole w miesiącach październik – listopad 2018.

2.      Klasa VI b z SP 8 ze Świdnicy uczestniczyła w Konkursie Historyczno – Muzycznym „Patriotyczne Nuty” – 28.11.2018.

3.      Uczniowie z SP 8 ze Świdnicy wzięli udział w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną „Godność, Wolność, Niepodległość”.

4.      Odbyła się wycieczka po naszym mieście, gdzie p. Anna Szewczuk zapoznała uczniów z historią Jeleniej Góry, ciekawymi zabytkami oraz legendami – 28.11.2018.

5.      Zrealizowano „Projekt Moniuszkowski” w szkołach partnerskich w miesiącach od marca do maja 2019.

6.      W Świdnicy odbył się, z udziałem obu szkół, uroczysty koncert poświęcony Stanisławowi Moniuszce w dniu 6 czerwca 2019.

 

                                                                                                           Podsumowała:

                                                                                                          Anna Szewczuk