Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

AKTYWNA TABLICA

Projekt na lata 2017 – 2019

 

„Tablice interaktywne, projektory UST, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2017/2018 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział  
w projekcie rządowym Aktyna Tablica na lata 2017-2019, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

 

Zrealizowane zadania programu:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 8
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu „Internet i multimedia w edukacji”
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych,  
  we wszystkich oddziałach szkoły
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych

 

Podczas realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 prężnie działał zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć  z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co maiło  wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak  
  i tych z trudnościami w nauce.

Wnioski z pracy w projekcie:

   - zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK

   - udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im prace podczas samodzielnego rozwiązywania problemów

   - osiąganie wcześniej zamierzonych celów

  - praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki

   - prezentacja łatwo dostępnych materiałów

 

Opracowała: Katarzyna Filipińska