Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

AKTYWNA TABLICA

Projekt na lata 2017 – 2019

 

„Tablice interaktywne, projektory UST, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2017/2018 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział  
w projekcie rządowym Aktyna Tablica na lata 2017-2019, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

 

Zrealizowane zadania programu:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 8
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu „Internet i multimedia w edukacji”
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych,  
  we wszystkich oddziałach szkoły
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych

 

Podczas realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 prężnie działał zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć  z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co maiło  wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak  
  i tych z trudnościami w nauce.

Wnioski z pracy w projekcie:

   - zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK

   - udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im prace podczas samodzielnego rozwiązywania problemów

   - osiąganie wcześniej zamierzonych celów

  - praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki

   - prezentacja łatwo dostępnych materiałów

 

Opracowała: Katarzyna Filipińska


 

(program rządowy na lata 2017-2019)

www.aktywna-tablica.info

BROSZURA INFORMACYJNA

Program Aktywna Tablica, który realizowany jest w naszej szkole, na lata 2017-2019, 
pomaga uczniom oraz nauczycielom stać się mistrzami nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijać w nich takie kompetencje, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

 Planowane sposoby wykorzystania tablicy w punktach:

 1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
 2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)
 4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych* przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne:

 1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów
 2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji
 3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w internecie
 4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
 5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej
 6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.
 7. Korzystając z tablicy nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego komputera.

Koordynatorem tego projektu w naszej szkole jest Pani Katarzyna Filipińska. 
Powołany został także zespół wspomagający pracę Dyrektora oraz koordynatora przy projekcie, a są to:

Pani Ewa Adaszkiewicz

Pani Małgorzata Jończy

Pani Arleta Dobosz

Pani Urszula Jabłońska-Kędzior

Pani Lidia Jóźwicka-Wolska

Pani Anna Wojciechowska

Pani Jolanta Płonka.

 

W tej zakładce znajda Państwo użyteczne metody pracy i praktyki nauczycieli, jak pracować z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK).

ZACHĘCAMY DO ZAGLĄDANIA - OD CZASU DO CZASU - DO ZAKŁADKI „AKTYWNA TABLICA”

Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt edukacja polonistyczna

Konspekt godz. wychowawcza

Konspekt edukacja wczesnoszkolna

Konspekt matematyka

Konspekt edukacja wczesnoszkolna